ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

«Лінгвістичні студії молодих дослідників» пам’яті професора К. Ф. Шульжука

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

«НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ» 
(19 травня 2023 року)

Пріоритети філологічної освіти

(25 квітня 2023 року)

ІННОВАЦІЇ У МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ ТА МИСТЕЦТВІ
(26 травня 2022 року)

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
(18 травня 2022 року)

«НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ» 
МАТЕРІАЛИ ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, 2022 р.
(17 травня 2022 року)

«ПРІОРИТЕТИ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 
(13 травня 2022 року)

Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:
Матеріали ІІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської, 2021 р.

Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку:
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
(12 травня 2021 р.)

Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІV Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2021
  Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2020
  Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:
Матеріали ІІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської, 2020р.
Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2019
  Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:
Матеріали ІІ Міжнародних читань пам'яті професора Т. І. Поніманської, 2019
  Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2018
  Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2017
Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність:
Збірник наукових праць, 2017

Back to top