Вступ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

1. Які документи необхідні для вступу?

Якщо заява подається в електронній формі, то у своєму електронному кабінеті, який реєструється на сайті  https://vstup.edbo.gov.ua/ вступник зазначає:

 • адресу своєї електронної пошти;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО (виданий не раніше 2019 року);
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

У випадку подання заяви в паперовій формі подаються копії (за наявності оригіналів) таких документів:

 • паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (з передбачених Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • медичної довідки за формою 086/о (для вступників на навчання за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 024 Хореографія), виданої не пізніше 22 серпня;
 • сертифіката (сертифікатів) ЗНО (виданого не раніше 2019 року);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

2. Хто має право на подання паперової заяви?

Правом на подання паперової заяви можуть скористатись вступники:

 • для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипридметного тесту);
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу, всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями

014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт»;

 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії РДГУ.

3. Скільки заяв може подати один вступник?

Це залежить від вибору джерела фінансування.

При вступі на місця державного замовлення можна подавати не більше п’яти заяв (подання заяви на навчання за однією спеціальністю за денною і заочною формами навчання вважаються фактом подання двох заяв.

При вступі на контрактні місця можна подати 20 заяв.

4. Чи входить до переліку документів, необхідних для вступу, медична довідка?

Правилами прийому до РДГУ визначено необхідність подання медичної довідки виданої не пізніше 22 серпня тільки при вступі на навчання за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», професійна підготовка за якими передбачає помітні фізичні навантаження.

5. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2022 року для вступу до ЗВО?

Дійсними при вступі в 2022 році є сертифікати ЗНО 2019, 2020 та 2021 років.

6. У які строки проводитиметься прийом документів в 2022 році?

Прийом заяв та документів для участі в конкурсному відборі за денною та заочною формами навчання розпочинається 29 липня і закінчується:

 • о 1800 08 серпня – для вступників, які вступають на основі творчих конкурсів (на контракт), індивідуальної усної співбесіди;
 • о 1800 23 серпня – для вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня.

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб розпочинається:

 • Етап 1: 01 жовтня;
 • Етап 2: 01 листопада.

Закінчується:

 • Етап 1: 24 жовтня;
 • Етап 2: 24 листопада.

7. Чи може вступник змінити пріоритетність заяви?

Ні, не може. Можна скасувати заяву з пріоритетністю і знову подати заяву з цією ж пріоритетністю за умови, що вона ще не була прийнята приймальною комісією. У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви подати нову неможливо.

8. У які строки проводяться вступні випробування?

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти в РДГУ проводяться творчі конкурси (при вступі на спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» та індивідуальні усні співбесіди (якщо є документальне підтвердження права на їх складання замість НМТ/ЗНО).

Вступники на місця державного замовлення складають творчий конкурс з 01 по 18 липня(до початку прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі) згідно з розкладом, розміщеним на вебсайті РДГУ; на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 09 по 16 серпня (див. за посиланням  http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2022/2022_graf_tv_ko_01.pdf).

Проведення індивідуальних усних співбесід з 09 по 16 серпня.

9. Що треба зробити, щоб мати право складати вступні випробування на місця державного замовлення?

Подати заяву для проходження вступного випробування особисто (корпус № 1 РДГУ, каб. 7) або надіслати її сканкопію на електронну адресу приймальної комісії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

До заяви додаються копії (сканкопії):

 • паспорта або ID – картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • документа про повну загальну середню освіту або довідки закладу освіти про завершення її здобуття (копія);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі).

10. Хто має право складати індивідуальну усну співбесіду замість НМТ/ЗНО?

Перелік пільгових категорій вступників представлено у розділі VІІІ правил прийому до РДГУ під назвою «Спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти» (http://www.rshu.edu.ua/pravyla-pryiomu-do-rdhu).

Право на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди мають:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

11. Як дізнатись про прохідний бал на бюджетні місця?

Прохідний бал визначається за результатами конкурсу вступників. Відповідно у 2022 році він буде відомий після оголошення результатів такого конкурсу. Для отримання певної орієнтації у цьогорічній конкурсній ситуації можна ознайомитись з прохідними балами на спеціальності, зафіксовані у попередні роки (https://vstup.edbo.gov.ua/).

12. Чи можна вступати і навчатись за двома або декількома різними спеціальностями?

Можна, але лише за однією за бюджетний кошт (за умови отримання рекомендації на нього). При цьому можна бути зарахованим до одного або до декількох закладів вищої освіти на денну або на заочну форму навчання.

13. Чи має право особа вступати на бюджетні місця, якщо вона раніше навчалась за кошти державного бюджету впродовж певного часу і була відрахована з числа студентів?

Має право. Але, щоб бути зарахованою на таке місце, вона має відшкодувати державі кошти за попереднє навчання. Повернення коштів здійснюється відповідно Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658

14. Як вираховується конкурсний бал?

Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами НМТ/ЗНО та/або вступних випробувань, складених в РДГУ, та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО та Правил прийому до РДГУ.

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ ОУ або КБ = ТК,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил прийому;

           ТК – оцінка творчого конкурсу;

           ОУ – бал за особливі успіхи.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 4 до цих Правил прийому.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника. Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт ОУ встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

15. Який мінімальний прохідний бал для участі в конкурсному відборі встановлений в РДГУ?

Мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, дорівнює 100, за виключенням спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії», для вступу на які на основі повної загальної середньої освіти мінімальний конкурсний бал має бути не нижчим за 140 балів.

Мінімальне значення конкурсного бала для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця має становити не менше 125 балів.

16.  Яким чином можна ознайомитись з рейтинговим списком вступників?

Не пізніше 29 серпня (для вступників, які проходитимуть індивідуальні усні співбесіди – не пізніше 12.00 год 17 серпня) РДГУ отримає рейтингові списки вступників з ЄДЕБО, і вони одразу будуть оприлюднені на вебсайті університету та на інформаційних стендах приймальної комісії. Крім того інформація про своє місце в рейтингу надійде до електронних кабінетів вступників.

17.  Які умови треба виконати для того, щоб бути зарахованим до університету?

У строки, визначені правилами прийому після оприлюднення рейтингових списків та рекомендацій до зарахування, треба подати оригінали документів про освіту, сертифіката ЗНО, інформаційної картки НМТ, медичної довідки (за потреби):

 • надіслати поштою на адресу приймальної комісії: м. Рівне, вул. С. Бандери, 12, приймальна комісія Рівненського державного гуманітарного університету (у конверті має бути обов’язковий опис вкладень). Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
 • надіслати сканкопії оригіналів з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника електронною поштою на електронну адресу приймальної комісії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
 • принести особисто.

18. Чи треба подавати оригінали вступникам, рекомендованим до зарахування на навчання за контрактом?

Треба, якщо вступник не навчається на час рекомендації в іншому закладі освіти. У цьому випадку можна замість оригіналів подати довідку закладу, в якому він навчається, про те, що оригінали документів зберігаються в цьому закладі.

19. Чи можна подавати таку довідку, якщо вступник рекомендований на бюджетне місце?

Ні, умовою зарахування на місце державного замовлення є подані оригінали.

20.  Як і коли відбувається переведення на місця державного замовлення?

Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які зараховані для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за контрактом, зазначили в заяві, що претендують на бюджетні або на контрактні місця (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) і не отримували рекомендацій до зарахування на бюджетні місця.

Вступники, у заявах яких зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення», не можуть претендувати на переведення на вакантні бюджетні місця .

Таке переведення здійснюється після видання наказу про зарахування вступників на навчання за контрактом але 17 серпня.

Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення:

 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа;
 • ; особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення:

особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;

вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності, які 31 подали документи у визначені Міністерством освіти і науки України строки та отримали рекомендацію до зарахування в разі отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх офіційно зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

21. Який перелік і в які строки подаються документи, що підтверджують право на переведення на вакантні місця державного замовлення?

Копії документів, що засвідчують підстави на переведення на вакантні місця державного замовлення подаються одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 08 вересня.

Перелік таких документів для кожної категорії осіб, які мають право на таке переведення, визначено в «Інформаційних матеріалах щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України для здобуття вищої освіти відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, затверджених наказом МОН від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Мін’юсті 02 грудня 2019 за № 1192/34163 (далі – Умови прийому)» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/1.pdf).

22.  Чи можна подавати при вступі кращі результати ЗНО, якщо вступник проходив незалежне оцінювання двічі (наприклад, в 2019 і 2021 роках)?

Можна вибирати кращі результати з обох сертифікатів. Наприклад, подавати сертифікат з української мови і літератури 2019 року, а з математики – 2021 року.

Вступ до бакалавріату

на основі здобутої вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра)

або такої, що здобувається в закладі вищої освіти

1. Чи можна вступити до РДГУ після коледжу на основі диплома молодшого спеціаліста?

Можна на перший курс зі скороченим строком навчання 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців.

2. Як визначається строк навчання вступників з дипломом молодшого спеціаліста в РДГУ?

Строк навчання 1 рік 10 місяців встановлюється при вступі на споріднені спеціальності, визначені у додатку 2 правил прийому до РДГУ (http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2022/prav_2022_dod_02.pdf).

Строк навчання 2 роки 10 місяців встановлюється при вступі на інші (неспоріднені) спеціальності ніж та, яку здобув вступник.

3.  На який курс можна вступити на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста?

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста РДГУ приймає на І курс зі скороченим строком навчання 2 або 3 роки. Детальніше зі строками навчання можна ознайомитись у додатку 2 правил прийому до РДГУ.

4. Чи потрібні сертифікати ЗНО при вступі на основі здобутого рівня вищої освіти?

При вступі на основі ОКР молодшого спеціаліста на всі спеціальності треба подавати сертифікати ЗНО з української мови та літератури або української мови і математики, а також мотиваційний лист – для бюджетних пропозицій; з української мови та літератури або української мови, другий будь який сертифікат – для небюджетних пропозицій (http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2022/prav_2022_dod_02.pdf).

Дійсними під час вступної кампанії 2022 року дійсними є сертифікати, видані в        2019-2021 роках.

Якщо вступ відбувається на основі дипломів про вищі рівні освіти, ЗНО не вимагаються.

5. Чи може вступник, який отримав диплом молодшого спеціаліста складати вступні іспити в РДГУ (вступати без ЗНО)?

Відповідно до Умов прийому 2022 року мають право на складання вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди в РДГУ:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в національному мультипредметному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) умов(за умови подання до приймальної комісії РДГУ копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», завіреного підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії Університету медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення);

особи, які в 2022 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6. На який курс може вступити вступник з дипломом бакалавра?

Вступники, які здобули рівень вищої освіти бакалавра, спеціаліста або магістра зараховуються на третій курс.

7.  Чи може студент, який ще навчається у закладі вищої освіти, вступити до РДГУ на іншу спеціальність?

Може вступати на другий курс на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за умови, якщо він повністю виконав індивідуальний навчальний план за перший курс. Прийом заяв та документів відбуватиметься з 01 вересня по 22 вересня.

8.  Які документи потрібні для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста?

Для вступу подаються копії (за наявності оригіналів) таких документів:

 • паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (з передбачених Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • сертифікатів ЗНО виданих не раніше 2019 року;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

9. У які строки подаються документи в РДГУ?

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування для здобуття вищої освіти:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна форма

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня – 31 жовтня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

29 липня –1700 год 22 серпня

Проведення індивідуальних усних співбесід (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі відповідно до розділу VIII цих Правил прийому)

23 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання

29 липня –1800 год 23 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним  замовленням)

не пізніше 02 вересня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 1800 год

07 вересня

Зарахування вступників на навчання для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету

09 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

не раніше 1800 год

07 вересня

Виконання вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб вступниками, які отримали рекомендації

до 1200 год

12 вересня

17 вересня*

30 вересня*

Зарахування вступників на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб

12 вересня

17 вересня*

30 вересня*

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб

19 вересня

* на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу

10. Чи можна вступати до РДГУ на навчання за іншою спеціальністю ніж та, яку здобуто в коледжі?

Можна, зі строком навчання 2 роки 10 місяців.

11. Чи можна вступати до РДГУ на навчання зі скороченим або нормативним строком на основі документа про освіту кваліфікованого працівника?

Ні, бо вступ на навчання з такими строками дозволений тільки на основі документів про вищу освіту ОКР молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

12. Якою є вартість навчання для вступників цієї категорії?

Вартість навчання визначена у наказі «Про встановлення вартості навчання.» (http://www.rshu.edu.ua/images/rshu/nak_110_01_01_vid_30062021.pdf). Для цієї категорії вступників є такою ж, як і для вступників на І курс зі строком 3 роки 10 місяців.

Вступ для здобуття освітнього ступеня магістра

1. Чи можна вступати до магістратури на іншу спеціальність ніж попередньо отримана?

Так, можна.

2. Чи треба складати додаткове випробування при вступі до магістратури на основі документа про вищу освіту з іншої спеціальності.

Ні не треба.

3. Що робити, якщо заклад затримує видачу диплома про здобуту освіту?

У такому випадку заклад вищої освіти повинен надати довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома 2022 року. Проте оригінал диплома буде обов’язково потрібний для зарахування на навчання.

4. Які документи необхідні для вступу в магістратуру?

 • Документ, що посвідчує особу.
 • Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 • Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 • Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

5. На підставі яких іспитів буде відбуватись вступ в магістратуру у 2022 році?

У 2022 році вступ для здобуття ступеня магістра може відбуватися на підставі результатів магістерського комплексного тесту (МКТ), магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів, єдиного вступного іспиту 2019-2021 році.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

 • для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»): результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іспиту, результати розгляду мотиваційних листів або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної мови;
 • для вступу на інші спеціальності: результати фахового іспиту та результати розгляду мотиваційних листів при вступі на місця державного замовлення; результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Порядку прийому) при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб; або результати вступного іспиту для іноземців з фаху.

6. У які строки подаються документи в РДГУ?

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання – для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами здобуття освіти на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста за кошти державного замовлення і за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями 029 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг (основна сесія):

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна форма

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

27 червня  – до1800 год 18 липня

Реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня – 31 жовтня

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності

10 серпня – 17 серпня

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності

07 вересня – 10 вересня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності

16 серпня – до 1800 год  23 серпня

Проведення індивідуальних усних співбесід (у випадках, визначених цими Правилами прийому)

25 серпня – 31 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іспиту в закладі освіти

16 серпня – до 1800 год  15 вересня

Проведення фахового іспиту

з 20 серпня до 17 вересня

Надання рекомендацій для зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 20 вересня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 1800  год

24 вересня

Зарахування на місця державного замовлення

25 вересня

Надання рекомендацій до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25 вересня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 1000 год

30 вересня

Зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 жовтня

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання – для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами здобуття освіти на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста за кошти державного замовлення і за кошти фізичних та/або юридичних осіб за іншими спеціальностями (основна сесія):

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна форма

Реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня – 31 жовтня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів фахового іспиту в закладі освіти та/або розгляду мотиваційного листа

16 серпня – до 1800 год  15 вересня

Надання рекомендацій для зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 20 вересня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 1800  год

24 вересня

Зарахування на місця державного замовлення

25 вересня

Надання рекомендацій до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25 вересня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 1000 год

30 вересня

Зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 жовтня

Back to top