На сцені Рівненського міського будинку культури красуні змагалися за звання "Королева РДГУ 2018". Загальноуніверситетський конкурс краси провели 17 квітня. Участь брали 10 представниць різних факультетів ВНЗ. До цього дійства дівчата готувалися протягом 4 місяців. Вони освоїли сценічну майстерність, хореографічні тонкощі, дефіле. Родзинкою вечора став танець учасниць.
Отож, результати конкурсу такі:

  • "Королева РДГУ 2018" і "Королева грація"— Середюк Світлана;
  • "І віце-королева" та "Королева привабливість"— Малько Олександра;
  • "ІІ віце-королева", "Королева витонченість" і "Queen model" — Березняк Таїсія;
  • "ІІІ віце-королева" та "Королева сяйво" — Вахрушева Ярослава;
  • "Королева дружба", "Королева артистичність" і "Королева глядацьких симпатій" — Давидюк Вікторія;
  • "Королева багатогранність" — Гіндіч Ольга;
  • "Королева фото" та "Королева гармонія" — Качановська Катерина;
  • "Королева елегантність" — Петровець Валентина;
  • "Королева чарівність" — Чучкевич Марія;
  • "Королева ніжність" — Мацюк Надія.

Дівчата довели, що знають, чого вони хочуть від життя.
Джерела їхнього натхнення: бажання змінюватись, радість, пошук позитиву та добрих речей.
На думку королев, праця, впевненість і всебічний розвиток — ключ щастя.

Рівненський державний гуманітарний університет розпочинає співпрацю з компанією MOYO.UA. Ми тримаємо руку на пульсі сучасних технологій і знайшли сучасного партнера, що зможе забезпечити наших студентів та викладачів сучасними гаджетами та мультимедійною технікою.

Увага!

Наукова бібліотека

 надає доступ до Міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus, Web of Science, SpringerLink, BenthamBooks, ScienceDirect.

 
 
 

Для отримання консультацій щодо користування необхідно звернутися 

в читальний зал № 1 

(навчальний корпус № 5, вул. Пластова, 31) 

 
 
 

Наукова бібліотека

Рівненського державного гуманітарного університету

репрезентує 2-ге видання навчального посібника

«Інформаційна культура:

теоретичні засади та досвід».

 Автори посібника:

Грипич С.Н. - доцент, директор наукової бібліотеки РДГУ;

Буравкова Л.М. - головний бібліотекар наукової бібліотеки РДГУ.   

 Грипич С.Н.

   Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. –  2-ге вид., допов. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 344 с.

      

  Навчальний посібник, перше видання якого було схвально сприйняте студентами та науковцями, у новому варіанті охоплює широкий спектр проблем з теоретичних засад інформаційної культури та практичного досвіду її формування в бібліотеках закладів вищої освіти.

 Посібник буде корисним різним категоріям користувачів. Для студентів у посібнику подаються відомості про карткові та електронні інформаційно-пошукові системи, алгоритми пошуку та аналітичне опрацювання джерел інформації. Магістрантам, аспірантам, молодим науковцям корисними будуть питання, пов’язані з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності та рекомендаціями щодо оформлення її результатів. Посібник містить матеріали про нові вимоги до оформлення дисертацій, списків використаних джерел у наукових роботах за міжнародними стилями.

 Текстовий матеріал супроводжується схемами, таблицями та додатками. Для правильного розуміння використаних термінів укладено термінологічний словник. Надаються корисні Інтернет-посилання на допомогу науково-дослідницькій діяльності та ін.  

 

 

                                                                                                                 1-ше видання                                                                 2-ге видання

                               

 

До уваги науковців

Рівненського державного гуманітарного університету!

 

Наукова бібліотека РДГУ звертає Вашу увагу на те, що з 12.01.2017 р. введені в дію Вимоги до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»  від 12. 01.2017 р. № 40, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2017 р. за № 155/30023).

Відповідно до цього документа, відбулися суттєві зміни в оформленні списку використаних джерел. Зокрема, на вибір здобувача можна використовувати національний стандарт України ДСТУ 8302:2015«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або  один із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які є загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт. До цього рекомендованого переліку включено 11 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень: MLA (Modern Language Association) style; APA (American Psychological Association) style; Chicago/Turabianstyle; Harvard style; ACS (American Chemical Society) style; AIP (American Institute of Physics) style; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style; Vancouver style; OSCOLA; APS (American Physics Society) style; Springer MathPhys Style.

Знання міжнародних стилів цитування є важливим для українських дослідників та співробітників редакцій українських наукових журналів.

 Наукова бібліотека РДГУ надає консультації щодо нових Вимог. 

 

  

 

 

 

На допомогу науковому процесу Рівненського державного гуманітарного університету у контексті модернізації вищої освіти, для ознайомлення викладачів університету з Міжнародними наукометричними базами даних, Міжнародними стилями цитувань та посилань у наукових роботах наукова бібліотека РДГУ за участі всіх кафедр університету проводить комплекс інформаційних заходів циклу «Наукові комунікації».

Серед них:

● інформаційно-консультативні семінари-практикуми «Наукометричні та бібліографічні бази даних»;

● інформаційно-бібліографічні платформи «Міжнародні стилі оформлення наукових публікацій»;

● інформаційно-консультативні лекторії «Інституційний репозитарій як засіб підтримки розвитку науково-освітнього середовища закладів вищої освіти».

     На заходах наочно демонструються методики, схеми пошуку. Надаються консультації щодо визначення індексу цитувань друкованих видань викладачів РДГУ та ін.

 
 

Back to top