У 2018 році Україна відзначила День охорони праці під девізом «Захищене і здорове покоління»

Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.

Забезпечення гідних і безпечних умов праці передбачено в Національній доповіді Уряду України «Цілі сталого розвитку: Україна», що була представлена 15 вересня 2017 року. У цьому документі визначено показники досягнення цілей сталого національного розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни.

Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання, її реалізація в інтересах молодого покоління потребує узгодженого комплексного підходу до викорінення дитячої праці та популяризації культури профілактики безпеки і гігієни праці.

У рамках Тижня охорони праці в Рівненському державному гуманітарному університеті було проведено ряд заходів:

  • Організовано виставку-конкурс серед студентів фізико-технологічного факультету на тему «Захищене і здорове покоління».
  • Викладачами кафедри загально-технічних дисциплін й технологій та цивільної безпеки зі студентами проведено зустріч на тему «Захищене і здорове покоління. Працевлаштування після ЗВО, пільги й права молодого спеціаліста».
  • Спеціалістами з охорони праці РДГУ у співпраці з працівниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань у м. Рівне та ПрАТ «Рівнеобленерго» проведено презентацію та обговорення фільмів «Захищене й здорове покоління», «Захист від електротравм у побуті» з студентами художньо-педагогічного факультету.
  • Проведено зустріч з трудовим колективом університету на тему «Захищене і здорове покоління».

Шановні студенти та молоді науковці!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково–практичній конференції студентів та молодих науковців„Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень”.

Конференція відбудеться16 травня2018року у Рівненському державному гуманітарному університеті (адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31).

26 квітня 2018 р. в рамках Тижня зарубіжної літератури, який на факультеті щорічно проводить кафедра міжкультурної комунікації та історії світової літератури, відбувся науковий семінар «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства». Оргкомітет семінару очолили декан факультету проф. Николайчук Г.І. та завідувач кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури проф. Пелех Л.Р. Модератор семінару – доц. Нестерук С.М. У семінарі взяли участь студенти 4-5 курсів освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» денної та заочної форми навчання, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, працюють над бакалаврськими та магістерськими роботами.
Декан факультету проф. Николайчук Г.І. привітала студентів із значною подією в їхньому житті, адже наукова діяльність сприяє не лише визначенню майбутніх пріоритетів у житті, але й вмінню самостійно здобувати знання, аналізувати, креативно мислити, що у підсумку розвиває особистість, адаптує її до сучасних реалій.

Учасниками наукового семінару стали 12 студентів. Науковими керівниками їхніх досліджень є провідні викладачі кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури. Слід зазначити різноманітність та актуальність наукових інтересів наших студентів, адже тематика доповідей вразила своєю широтою, спрямованістю на висвітлення проблем, деякі з котрих ще не вивчені у сучасній філологічній науці.
Особливий інтерес присутніх викликали дослідження студентів з питань літературознавства.
Таємницям сучасного любовного роману була присвячена доповідь Шельчук М. «Роман Сесілії Ахерн «P.S. Я люблю тебе» крізь призму літературних формул» (наук. керівник доц. Нестерук С.М.). Оскільки цей жанр користується особливою популярністю серед студенток нашого факультету, доповідь слухали із напруженою увагою, адже дослідниця викрила основні алгоритми його побудови, що є гарантованою запорукою успіху у читачів.
Специфікою дослідження Воронкевич Ю. «Феномен колективної травми та травмуючої пам’яті у романі Т.Кініллі «Список Шиндлера» (наук. керівник доц. Нестерук С.М.) є поєднання психології та власне літератури.
Доповідь Дорошко Г. «Художній світ повісті Р.Сенчина «Нубук» (наук. керівник доц. Бєлова С.А.) зацікавила слухачів насамперед постаттю самого автора – популярного у сучасній Росії письменника.
Змістовними і науково обгрунтованими були виступи Міськової І. «Особливості використання алюзій у творах сучасної світової літератури з міфологічними сюжетами» (наук. керівник проф. Пелех Л.Р.), а також Лелюх С. «Прецедентні теми в «Різдвяних історіях» Ч.Діккенса», Вестляр Я. «Науково-художня та кінематографічна еклектика поняття «тероризм»» та Вітковської О. «Інтертекстуальність образу головної героїні роману Л.Улицької «Медея та її діти»», науковим керівником яких є доц. Нестерук С.М.
Дослідження з лінгвістики привернули увагу глибиною спостережень за сучасним станом медійного простору.

Жваву дискусію викликала доповідь Павлуня М. «Англійські запозичення як активний процес у сучасній російській мови к. ХХ – поч. ХХІ ст.» (наук. керівник доц. Самборська І.М.), адже активне запозичення англомовних слів притаманне й вітчизняному суспільству. Присутніх особливо цікавили питання щодо причин і доцільності цього поширеного явища.
Для дослідження Оліферук А. «Нові тенденції у розвитку сучасного медійного дискурсу» (наук. керівник доц. Сербіна Т.Г.), зробленого на основі аналізу популярних в Україні російськомовних друкованих видань, які відображують глобальні мовні тенденції, що відбуваються у суспільстві, притаманні насамперед самостійність і ґрунтовність спостережень.
Креативністю підходу до вивчення обраної теми відрізняється і наукова робота Ковальчук Л. «Прецедентні висловлювання та імена як символи прецедентних текстів і ситуацій» (наук. керівник доц. Сербіна Т.Г.).
Не втрачає своєї актуальності і вивчення мови художніх творів.
Так, доповідь Пікуль Т. «Мовні особливості творів В.Пікуля» (наук. керівник доц. Вовчук Н.І.), присвячена детальному аналізу архаїзмів історизмів, просторіч, діалектизмів та їхньої ролі у створенні художнього простору роману-хроніки «Фаворит», привернула увагу слухачів глибиною дослідження проблеми.
А дослідження Семенчук Я. «Антропонімікон роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита» в аспекті перекладу» (наук. керівник доц. Самборська І.М.) поєднує у собі аналіз антропонімічної системи твору та специфіки її передачі українською та англійською мовами.
Слід зазначити, що всі студенти добре володіють матеріалом, впевнено відповідають на різноманітні, іноді навіть каверзні питання слухачів (переважно викладачів), що доводить досить високий рівень наукового мислення, його самостійність, вміння відстоювати власну позицію і навіть сперечатись із відомими науковцями, точка зору яких здається не завжди достатньо обґрунтованою.

Значення подібних наукових семінарів також полягає в тому, що студентські дослідження доводять високий рівень професійної підготовки, який забезпечує навчання на факультеті іноземної філології РДГУ.

Перше організаційне заняття відбудеться 2 травня (середа) о 14.15 у 123 ауд.
(навчальний корпус РДГУ за вул. Пластова, 31, 1 поверх).

Back to top