12 березня 2024 року відбулося громадське обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» другого (магістерського) рівня в. о., що реалізується на кафедрах ІМ РДГУ: історії, теорії музики та методики музичного виховання, гри на музичних інструментах, пісенно-хорової практики та постановки голосу.

В обговоренні взяли участь представники академічної спільноти РДГУ та ЗВО-партнера – ВНУ імені Лесі Українки, випускники кафедри, гарант та члени робочої групи ОП СОММ:

 • Войтович Ігор Станіславович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, голова Навчально-методичної ради РДГУ;
 • Поліщук Наталія Володимирівна – доктор філософських наук, професор, відповідальна за роботу Центру якості освіти РДГУ;
 • Сверлюк Ярослав Васильович – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту мистецтв РДГУ;
 • Корейчук Микола Павлович – заслужений працівник культури України, професор кафедри гри на музичних інструментах, заступник директора Інституту мистецтв РДГУ;
 • Крижановська Тетяна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ;
 • Мазур Дмитро Володимирович – доктор філософії, доцент, завідувач кафедри гри на музичних інструментах ІМ РДГУ;
 • Григорчук Ігор Станіславович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу ІМ РДГУ;
 • Ігнатова Лариса Петрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Моторна Оксана Степанівна – заступник директора з виховної роботи, вчитель мистецтва (музичного мистецтва) Квасилівського ліцею Рівненської міської ради;
 • Ващик-Холод Катерина Сергіївна – випускниця ОП СОММ (2023 року);
 • Тарчинська Юлія Георгіївна – гарант ОП СОММ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гри на музичних інструментах ІМ РДГУ;
 • Прокопчук Вікторія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гри на музичних інструментах ІМ РДГУ;
 • Бондарчук Алла Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу ІМ РДГУ;
 • Прокопович Тетяна Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ;
 • Гумінська Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ;
 • Крусь Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ.

Учасників громадського обговорення привітав директор ІМ РДГУ Ярослав Сверлюк і відкрив важливу фахову дискусію щодо удосконалення підготовки учителів мистецтва (музичного мистецтва) за ОП СОММ. Професор відзначив позитивні зміни у програмі та окреслив шляхи її вдосконалення з огляду на сучасні потреби ринку праці, побажання стейкхолдерів, досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм.

Гарант ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (освітнього рівня «Магістр») доцент Юлія Тарчинська коротко ознайомила присутніх із змістом провадження навчально-виховної діяльності за освітньою програмою впродовж останніх років, умовами її подальшого розвитку.

Колега із Волинського національного університету імені Лесі Українки, доцент Лариса Ігнатова детально опрацювала обговорюваний проєкт та внесла доречні уточнення щодо формулювання певних програмних результатів навчання ОП. Пропозиція буде врахована у новій редакції програми.

Важливою для розробників програми була висока оцінка вчителем мистецтва (музичного мистецтва) Квасилівського ліцею Рівненської міської ради Оксаною Моторною рівня підготовки випускників ІМ РДГУ за ОП СОММ. Педагог наголосила на постійній співпраці з колективом НПП ІМ РДГУ за музично-педагогічним напрямом підготовки здобувачів. Освітянка подякувала, зокрема доценту Оксані Гумінській, за більш як двадцятирічний фаховий діалог із вчителями інтегрованого курсу «Мистецтво» ЗЗСО, що згуртував педагогічних працівників Рівненщини у велику дружню родину, і відзначила позитивний вплив цієї співпраці на розвиток ОП СОММ.

Зав. кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ, доцент Тетяна Крижановська звернула увагу присутніх на п’ять важливих з її погляду позитивних маркерів освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)»: відповідність освітніх компонентів щодо забезпечення формування компетентностей вчителя мистецтва (музичного мистецтва); ознайомлення здобувачів із інноваційними та прогресивними традиційними педагогічними технологіями у музично-педагогічній галузі; цінність творчо засвоєного успішного та тривалого – майже 60 років – досвіду підготовки випускників музично-педагогічного факультету; врахування потреб регіонального та національного ринків праці; активний обмін досвідом в українському та європейському музично-педагогічному освітньому просторі.

Член робочої групи ОП СОММ доцент Вікторія Прокопчук підтримала думку колеги стосовно активного зростання темпу налаштування зв’язків із європейськими ЗВО, зокрема з освітянами Республіки Польща, що є важливим для академічної спільноти випускових кафедр у цілому та групи забезпечення ОП зокрема.

Долучилася до обговорення також випускниця магістратури за ОП СОММ 2023 року Катерина Ващик-Холод, яка відзначила високий науково-методичний рівень та сучасний стиль викладання за освітньою програмою, що дає змогу здобувачам вищої освіти успішно підготуватися, як до атестаційних випробувань, так і до професійної реалізації.

Голова Навчально-методичної ради РДГУ, професор Ігор Войтович та відповідальна за роботу Центру якості освіти РДГУ, професор Наталія Поліщук з’ясували плани розробників програми щодо перспектив її подальшого оновлення, подякували за конструктивну співпрацю з покращення якості освіти в університеті та відзначили належний рівень кадрового забезпечення викладання ОК програми.

 

Викладачі кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу ІМ РДГУ доцент Ігор Григорчук, доцент Алла Бондарчук звернули увагу присутніх на доцільність посилення інклюзивної складової ОП, також – потребу відобразити у формулюванні ПРН 13 відповідний (ширший) зміст підготовки випускників ОП СОММ другого (магістерського) рівня вищої освіти у процесі опанування дисциплін музично-виконавського циклу.

 

НПП кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ доцент Оксана Гумінська окреслила особливості практичної підготовки магістрантів за ОП СОММ у ході двох етапів виробничої (педагогічної) практики та позааудиторної науково-творчої роботи. Про здобутки та найближчі плани роботи СНТ Інституту мистецтв РДГУ, основною метою якого є сприяння розвитку наукової та творчої діяльності здобувачів, розповіла його керівник із 2014 року доцент Тетяна Прокопович.

 

Заступник директора Інституту мистецтв РДГУ, професор Микола Корейчук підсумував висловлені пропозиції щодо перспектив розвитку освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; закцентував увагу присутніх на важливості для навчально-виховного процесу проведення серії зустрічей з відомими митцями, чи просто цікавими особистостями, що стає доброю традицією в інституті. До таких заходів долучаються і випускники музично-педагогічного факультету, зокрема нещодавно майстер-клас у своїй першій Alma Mater провела народна артистка України, українська співачка, провідна солістка Національної філармонії України Ольга Чубарева.

Щиро дякуємо колегам за конструктивний діалог та продуктивну дискусію! 

Кафедра історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ

Магістрантка філологічного факультету Мирослава Данілович відзначена дипломом переможця ІІ ступеня на всеукраїнському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка (наказ МОН від 26.03.2024 за № 398).

Вітаємо студентку з цим значним досягненням! Радіємо, що її працелюбність і цілеспрямованість гідно винагороджені, адже Мирослава неодноразово брала участь у фахових олімпіадах і конкурсах, де виборювала призові місця. Щиро вдячні Мирославі за багаторічну презентацію рідного факультету на високому рівні. Зичимо успіхів в обраній професії!

Студентство й викладачі філологічного факультету

18 березня 2024 року студентською науковою проблемною групою Мистецький кіноклуб «Видатні музиканти світу», що діє на кафедрі гри на музичних інструментах ІМ РДГУ у рамках роботи науково-дослідної лабораторії творчих проєктів «Регіональна мистецька освіта» ІМ РДГУ (завідувач канд. пед. наук, доц. В.І. Прокопчук), було проведено мистецький захід «Наш земляк Герман Жуковський (до 110-річчя від дня народження композитора)».

Свято музики мало краєзнавчий акцент, адже народився Г.Л. Жуковський на Рівненщині, у м. Радивилові. Мала Батьківщина – місце народження, безсумнівно назавжди залишається важливою координатою життя кожної людини.

Доповідь керівника мистецького кіноклубу канд. пед. наук, доц. кафедри гри на музичних інструментах ІМ РДГУ В.І. Прокопчук на початку зустрічі була суголосна темі мистецького заходу, крім того був проставлений акцент на важливості для здобувачів освіти свідомого ставлення до самостійної творчої пошуково-дослідницької роботи, яка, як і оволодіння музичним інструментом, є невід’ємною складовою професійної підготовки студентів.

Здобувачі освіти представили гостям результати своєї науково-пошукової роботи (доповіді та відео-презентації про життєтворчість композитора), зокрема учасники мистецького заходу мали можливість перейнятися сторінками життєвого літопису видатного діяча музичного мистецтва Г.Л. Жуковського та відчути усі складності життєвого шляху композитора, який є віддзеркаленням долі української інтелігенції радянської доби («Життєвий шлях Г.Л. Жуковського», доповідач Бабак А., III курс); познайомитися із культурно-мистецьким спадком композитора, зокрема гуманістичними пошуками його творчих шляхів усупереч ідеологізованості тоталітарного радянського режиму («Творчий шлях Г.Л. Жуковського», доповідач Дем’янчук О., III курс); пройнятися почуттями дружби й любові до людей і до життя, що наповнюють сюжети художніх кінострічок, до яких Г. Л. Жуковський плідно писав музику ( «Музика до фільмів», доповідач Федорчук Ю., III курс).

Молоді дослідники також розмірковували про необхідність пізнання та популяризації мистецької спадщини композитора нашого краю, через відчуття причетності до якої формується гордість за свій край та виховується справжній патріотизм («Важливість вшанування пам'яті композитора Г.Л. Жуковського», доповідач Олеля Д., II курс).

Особливий інтерес викликала доповідь про важливість краєзнавчого підходу в пізнанні мистецтва, що об’єднує минуле, теперішнє і майбутнє; про збереження пам’яті і поваги до культурно-мистецької спадщини українського народу, яка є потужною зброєю збереження національної ідентичності, що особливо влучно пролунало сьогодні, в страшний час повномасштабного російського вторгнення та важкої боротьби України за незалежність («Пізнання національного мистецтва рідного краю як важливий чинник утвердження української національної самобутності та запорука державної міцності», доповідач Мельничук А., IV курс).

Усі присутні мали можливість емоційно зануритися в музику композитора та ознайомитися з низкою музичних творів, які прозвучали вперше у стінах вишу у виконанні студентів. Учасники студентської наукової проблемної групи представили гостям п’єси з фортепіанної сюїти «Лісові картини», вокальні солоспіви й романси композитора на слова українських поетів та пісні з художніх кінострічок, до яких Г.Л. Жуковський написав музику, зокрема прозвучали твори: «Київ мій» на слова В.М. Сосюри, солоспів «Стояла я і слухала весну» на слова Лесі Українки у різних перекладеннях, «Українська баркарола» на слова Д.О. Луценка, «Вербоньки-подруженьки» з фортепіанної сюїти «Лісові картини», «Ти любов моя» з кінофільму «Доля Марини» на слова О.М. Новицького, «Дівоча лірична» на слова А.С. Малишка з кінофільму «Щедре літо», «Каравани птиць» на слова О.І. Фатьянова з кінострічки «Той, хто загинув безвісті» та ін.

У своєму виступі професор, завідувач кафедри музичного фольклору ІМ РДГУ, лауреат Мистецької премії ім. Г. Л. Жуковського Б.Й. Столярчук підкреслив важливість пізнання та пропаганди мало виконуваної музики композитора Рівненщини саме молодим поколінням музикантів – студентами нашого закладу, які опановують твори композитора в класі основного музичного інструмента і в концертмейстерському класі під керівництвом досвідчених викладачів та несуть важливу місію збереження і примноження національної культурно-мистецької спадщини, зокрема й нашого краю. Адже пам'ять про композитора житиме доти – доки звучатиме його музика!

Участь у заході взяли члени науково-дослідної лабораторії творчих проєктів «Регіональна мистецька освіта» (керівник канд. пед. наук, доц. В.І. Прокопчук, канд. пед. наук, доц. Л.П. Яковенко, канд. пед. наук, доц. О.П. Крусь, канд. пед. наук, доц. Т.І. Крижановська, проф. Б.Й. Столярчук, канд. пед. наук, доц. І.С. Григорчук); найбільш активну участь в роботі Мистецького кіноклубу взяли здобувачі освіти Бабак А. (III курс), Федорчук Ю. (III курс), Олеля Д. (II курс), Дем’янчук О. (III курс), Мохначук К. (II курс), Мельничук А. (IV курс) (клас канд. пед. наук, доц. В.І. Прокопчук та канд. пед. наук, доц. А.Я. Бондарчук).

Вікторія Прокопчук,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри гри на музичних інструментах ІМ РДГУ

З 9 по 25 березня 2024 року старший викладач кафедри практики англійської мови та методики викладання філологічного факультету РДГУ Антоненко Наталія Євгенівна у складі групи з 20 викладачів закладів вищої педагогічної освіти України пройшла професійне стажування за програмою «Ukraine Teacher Exchange Program for EFL Faculty members of Pedagogical Universities in Ukraine», що адмініструвалося громадською організацією FHI360 за фінансової підтримки Посольства США у Києві.

Перша частина стажування (9.03.24 – 20.03.24) проходила на базі Мічиганського державного університету. Програма професійного зростання, яка була розроблена та проведена американськими викладачами, передбачала роботу у тренінгах, панельних дискусіях, круглих столах, інтенсивах, методичних майстернях, присвячених методам підготовки майбутніх учителів англійської мови, а саме:

 • балансування використання традиційних та новітніх методів навчання англійської мови (Дастін Де Феліс, доцент, директор Центру);
 • організація та проведення практики майбутніх учителів англійської мови у партнерському форматі (Дебра М. Хардісон, доцент, координатор практики);
 • огляд сучасних методів навчання (Паула Уінкі, директор програми, професор лінгвістики, мов та культур);
 • напрямки та інструменти навчання письма (Шарлін Поліо, професор кафедри лінгвістики, мов та культур);
 • актуальні питання навчання лексики (Алін Годфройд, доцент TESOL та вивчення інших іноземних мов);
 • інновації «Task-based language teaching» (Коен Ван Горп, доцент TESOL та вивчення інших іноземних мов);
 • тренди та інновації в оцінюванні навчальних досягнень студентів (Фред Пул, доцент з викладання іноземних мов).

Активний обмін досвідом з вищеозначених питань між американськими колегами та викладачами закладів вищої освіти України – учасниками програми обміну – сприяв встановленню нових міжнародних академічних зв’язків педагогічної спільноти.

Друга частина стажування (20.03.24 – 23.02.24) включала у себе участь у Конвенції TESOL–2024, яка відбулася у м. Тампа, Флорида, США.

Цей захід зібрав провідних фахівців у галузі навчання англійської мови як другої іноземної з різних куточків світу. Конвенція є індикатором сучасних досягнень та напрацювань вчителів, викладачів, методистів, дослідників, управлінців закладів освіти різних рівнів. Тематика представлених виступів відображала такі значимі питання галузі: використання штучного інтелекту у навчанні англійської мови; сучасні підходи до розвитку мовних та мовленнєвих компетенцій; особливості проходження практики майбутніми вчителями англійської мови; впровадження соціально-емоційного навчання, а також кризис-менеджмент у закладах освіти.

Одним із фокусів проведення заходів такого рівня стала експозиція найостанніших методичних та навчальних публікацій та розробок провідних видавництв та корпорацій галузі таких, як Cambridge University Press, Reading Horizons, National Geographic, Longman, TESOL та ін. Окрім того, на виставці були представлені провідні університети, дипломатичні установи та організації, міжнародні тестові центри англійської мови. Більше того, програма конвенції передбачала  розширені можливості для налагодження професійних та міжособистісних зв’язків та контактів.

  

26 березня 2024 року Рівненським обласним відділенням комітету з фізичного виховання та спорту МОН України спільно з громадською організацією “Спортивна спілка студентської молоді Рівненщини” було проведено Першість з настільного тенісу серед студентської молоді навчальних закладів вищої освіти Рівненської області 2023-2024 н.р., збірна команда РДГУ виборола срібні нагороди.

Результати ігор:

НУВГП - РДГУ 3:1

РДГУ - МЕГУ 3:1

Склад команди:

Писарчук Михайло (Педагогічний факультет)

Муляр Максим (Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики)

Чапайло Анастасія (Психолого-природничий факультет)

Ющук Віта (Факультет математики та інформатики)

Щиро дякуємо організаторам змагань та усім учасникам за можливість грати в улюблену гру, а також особливу подяку висловлюємо нашим захисникам за можливість організовувати та приймати участь у спортивних заходах!

         

    

У спортивній залі РДГУ, 25 березня 2024 року професорсько-викладацьким складом кафедри ТПФКіС спільно зі студентською радою РДГУ, було організовано та проведено Відкритий чемпіонат РДГУ

з настільного тенісу серед здобувачів та здобувачок вищої освіти в одиночному розряді.

Здобувачі були розділені на 4 групи, де ігри відбувалися за коловою системою. У наступний етап змагань вийшло 8 гравців, де вони змагалися уже за кубковою системою.

Здобувачки склали одну групу та зіграли кожна з кожною.

За підсумками змагань переможцями та призером стали:

Здобувачі:

І місце – Писарчук Михайло (Педагогічний факультет)

ІІ місце – Муляр Максим (Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики)

ІІІ місце – Шуляк Юрій (Педагогічний факультет)

Здобувачки:

І місце – Чапайло Анастасія (Психолого-природничий факультет)

ІІ місце – Ющук Віта (Факультет математики та інформатики)

ІІІ місце – Попач Вікторія (Педагогічний факультет)

Усі учасники отримали масу задоволення, а переможці і призери були нагороджені медалями та дипломами відповідних ступенів.

Організатори змагань щиро дякують усім учасникам та уболівальникам змагань, а також особливу подяку висловлюємо нашим захисникам за можливість організовувати та приймати участь у спортивних заходах!

Back to top