12 березня 2024 року відбулося громадське обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» другого (магістерського) рівня в. о., що реалізується на кафедрах ІМ РДГУ: історії, теорії музики та методики музичного виховання, гри на музичних інструментах, пісенно-хорової практики та постановки голосу.

В обговоренні взяли участь представники академічної спільноти РДГУ та ЗВО-партнера – ВНУ імені Лесі Українки, випускники кафедри, гарант та члени робочої групи ОП СОММ:

 • Войтович Ігор Станіславович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, голова Навчально-методичної ради РДГУ;
 • Поліщук Наталія Володимирівна – доктор філософських наук, професор, відповідальна за роботу Центру якості освіти РДГУ;
 • Сверлюк Ярослав Васильович – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту мистецтв РДГУ;
 • Корейчук Микола Павлович – заслужений працівник культури України, професор кафедри гри на музичних інструментах, заступник директора Інституту мистецтв РДГУ;
 • Крижановська Тетяна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ;
 • Мазур Дмитро Володимирович – доктор філософії, доцент, завідувач кафедри гри на музичних інструментах ІМ РДГУ;
 • Григорчук Ігор Станіславович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу ІМ РДГУ;
 • Ігнатова Лариса Петрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Моторна Оксана Степанівна – заступник директора з виховної роботи, вчитель мистецтва (музичного мистецтва) Квасилівського ліцею Рівненської міської ради;
 • Ващик-Холод Катерина Сергіївна – випускниця ОП СОММ (2023 року);
 • Тарчинська Юлія Георгіївна – гарант ОП СОММ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гри на музичних інструментах ІМ РДГУ;
 • Прокопчук Вікторія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гри на музичних інструментах ІМ РДГУ;
 • Бондарчук Алла Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу ІМ РДГУ;
 • Прокопович Тетяна Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ;
 • Гумінська Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ;
 • Крусь Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ.

Учасників громадського обговорення привітав директор ІМ РДГУ Ярослав Сверлюк і відкрив важливу фахову дискусію щодо удосконалення підготовки учителів мистецтва (музичного мистецтва) за ОП СОММ. Професор відзначив позитивні зміни у програмі та окреслив шляхи її вдосконалення з огляду на сучасні потреби ринку праці, побажання стейкхолдерів, досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм.

Гарант ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (освітнього рівня «Магістр») доцент Юлія Тарчинська коротко ознайомила присутніх із змістом провадження навчально-виховної діяльності за освітньою програмою впродовж останніх років, умовами її подальшого розвитку.

Колега із Волинського національного університету імені Лесі Українки, доцент Лариса Ігнатова детально опрацювала обговорюваний проєкт та внесла доречні уточнення щодо формулювання певних програмних результатів навчання ОП. Пропозиція буде врахована у новій редакції програми.

Важливою для розробників програми була висока оцінка вчителем мистецтва (музичного мистецтва) Квасилівського ліцею Рівненської міської ради Оксаною Моторною рівня підготовки випускників ІМ РДГУ за ОП СОММ. Педагог наголосила на постійній співпраці з колективом НПП ІМ РДГУ за музично-педагогічним напрямом підготовки здобувачів. Освітянка подякувала, зокрема доценту Оксані Гумінській, за більш як двадцятирічний фаховий діалог із вчителями інтегрованого курсу «Мистецтво» ЗЗСО, що згуртував педагогічних працівників Рівненщини у велику дружню родину, і відзначила позитивний вплив цієї співпраці на розвиток ОП СОММ.

Зав. кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ, доцент Тетяна Крижановська звернула увагу присутніх на п’ять важливих з її погляду позитивних маркерів освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)»: відповідність освітніх компонентів щодо забезпечення формування компетентностей вчителя мистецтва (музичного мистецтва); ознайомлення здобувачів із інноваційними та прогресивними традиційними педагогічними технологіями у музично-педагогічній галузі; цінність творчо засвоєного успішного та тривалого – майже 60 років – досвіду підготовки випускників музично-педагогічного факультету; врахування потреб регіонального та національного ринків праці; активний обмін досвідом в українському та європейському музично-педагогічному освітньому просторі.

Член робочої групи ОП СОММ доцент Вікторія Прокопчук підтримала думку колеги стосовно активного зростання темпу налаштування зв’язків із європейськими ЗВО, зокрема з освітянами Республіки Польща, що є важливим для академічної спільноти випускових кафедр у цілому та групи забезпечення ОП зокрема.

Долучилася до обговорення також випускниця магістратури за ОП СОММ 2023 року Катерина Ващик-Холод, яка відзначила високий науково-методичний рівень та сучасний стиль викладання за освітньою програмою, що дає змогу здобувачам вищої освіти успішно підготуватися, як до атестаційних випробувань, так і до професійної реалізації.

Голова Навчально-методичної ради РДГУ, професор Ігор Войтович та відповідальна за роботу Центру якості освіти РДГУ, професор Наталія Поліщук з’ясували плани розробників програми щодо перспектив її подальшого оновлення, подякували за конструктивну співпрацю з покращення якості освіти в університеті та відзначили належний рівень кадрового забезпечення викладання ОК програми.

 

Викладачі кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу ІМ РДГУ доцент Ігор Григорчук, доцент Алла Бондарчук звернули увагу присутніх на доцільність посилення інклюзивної складової ОП, також – потребу відобразити у формулюванні ПРН 13 відповідний (ширший) зміст підготовки випускників ОП СОММ другого (магістерського) рівня вищої освіти у процесі опанування дисциплін музично-виконавського циклу.

 

НПП кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ доцент Оксана Гумінська окреслила особливості практичної підготовки магістрантів за ОП СОММ у ході двох етапів виробничої (педагогічної) практики та позааудиторної науково-творчої роботи. Про здобутки та найближчі плани роботи СНТ Інституту мистецтв РДГУ, основною метою якого є сприяння розвитку наукової та творчої діяльності здобувачів, розповіла його керівник із 2014 року доцент Тетяна Прокопович.

 

Заступник директора Інституту мистецтв РДГУ, професор Микола Корейчук підсумував висловлені пропозиції щодо перспектив розвитку освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; закцентував увагу присутніх на важливості для навчально-виховного процесу проведення серії зустрічей з відомими митцями, чи просто цікавими особистостями, що стає доброю традицією в інституті. До таких заходів долучаються і випускники музично-педагогічного факультету, зокрема нещодавно майстер-клас у своїй першій Alma Mater провела народна артистка України, українська співачка, провідна солістка Національної філармонії України Ольга Чубарева.

Щиро дякуємо колегам за конструктивний діалог та продуктивну дискусію! 

Кафедра історії, теорії музики та методики музичного виховання ІМ РДГУ

Back to top