Дякуємо всім учасникам за плідну співпрацю!

29-30 листопада 2023 р. на психолого –природничому факультеті відбулася важлива наукова подія. З ініціативи кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ (зав. кафедри проф. Роман Павелків) та за підтримки психологічної спільноти споріднених кафедр університету, була проведена чергова Міжнародна науково-практична конференція.

У її підготовці і проведенні, на засадах співорганізаторів, брали участь наступні наукові колективи : кафедра психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (завідувачка – доктор психологічних наук, професор Марина Орап); кафедра загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету (завідувачка – доктор психологічних наук, професор Наталія Токарева); кафедра психології і соціальної роботи Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка (в.о. завідувача Любов Галушко).

В організаційний комітет конференції надійшло 153 заявки від вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків. Участь у роботі конференції взяли психологи України, Ізраїля, Латвії, Болгарії, США (ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції).

Наукові повідомлення прозвучали та були обговорені у ході пленарного та секційних засідань. Як і передбачалося, на конференції працювали 7 секцій:

  • Військова агресія як каталізатор національної свідомості українського суспільства
  • Розвиток національної ідентичності молоді в умовах війни
  • Вікові аспекти розвитку національної ідентичності
  • Розвиток соціальної відповідальності та професійної компетентності випускників вищої школи як умова ефективності відбудовчих процесів у воєнний та повоєнний періоди
  • Економічні, екологічні та педагогічні аспекти національної самосвідомості та її формування
  • Психолого-педагогічні стратегії корекції ірраціональних світоглядних позицій особистості
  • Теорія і практика підготовки конкурентоспроможних фахівців до здійснення психологічного супроводу бізнес-діяльності у воєнний та повоєнний періоди

Учасники конференції відвідали два майстер-класи:

Підтримка психологічного благополуччя в умовах невизначеності (ведуча -докторка психологічних наук, професорка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталія САВЕЛЮК)

Особливості спілкування з військовими (ведуча кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету Олена ГЛАВІНСЬКА)

Back to top