У останні дні вересня (29 - 30.09.2022) в українському науковому просторі відбулася знакова подія. Об’єднавшись, три вищі навчальні заклади України (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Рівненський державний гуманітарний університет; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) провели

Всеукраїнську науково-практичної конференцію (з міжнародною участю)

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ ЯК ВЕКТОР ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ».

Ідея проведення конференції була зініційована кафедрою психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка (зав. кафедри доктор психол. наук, професор Марина Олегівна Орап) за декілька тижнів до початку рашистської агресії. Війна змусила науковців відтермінувати подію, але не відмовитися від розробки і обговорення питань розвитку вищої освіти в Україні.

В організації конференції, разом із колегами Тернопільського вишу, взяли участь науковці кафедри вікової та педагогічної психології (РДГУ, м. Рівне, зав. кафедри доктор психол. наук, професор Роман Володимирович Павелків) та кафедри психології та соціальної роботи (ЦДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, зав. кафедри доктор психол. наук, професор Євгенія Вікторівна Гейко).

Участь у конференції брали більше 100 науковців і практиків із різних регіонів України та зарубіжжя. До участі у науковому зібранні долучилися вчені із Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Національного університету «Львівська політехніка»; Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Волинського національного університету імені Лесі Українки; Львівського національного університету імені Івана Франка; Льотної академії Національного авіаційного університету. Криворізького державного педагогічного університету. Заявки на участь у конференції надійшли від зарубіжних партнерів із США та Індії.

Учасники конференції мали можливість познайомитися із  концептуально-методологічними ідеями підготовки конкурентоспроможних фахівців, запропонованими у аналітичному повідомленні доктора психол. наук, професора Марини Орап; цікавими матеріалами емпіричного дослідження переживань студентською молоддю стресових станів на початкових етапах війни доктора психол. наук, професора Наталії Савелюк; життєстверджуючими прогностичними програмами збереження і розбудови вищої освіти Україні в умовах війни доктора психол. наук, професора Романа Павелківа; етноісторичними ідеями побудови психологічного профілю українського бізнесмена, виокремленими доктором психол. наук, професором Наталією Акімовою.

У процесі участі у пленарних та секційних засідань учасники зібрання познайомилися з великим розмаїттям наукових надбань українських вчених.

Тож хочеться щиро привітати усіх учасників конференції та висловити подяку її організаторам.

Завідувач кафедри вікової та педагогічної психології,
доктор психологічних наук, професор Павелків Р.В.

 

 

Back to top