14 травня 2021 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, з використання засобів відеозв’язку (ZOOM) в режимі реального часу, на якому відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Сяської Інни Олексіївни «Теоретичні і методичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант: Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Офіційні опоненти:                   

  • доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Лук’янова Лариса Борисівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна, директор;
  • доктор педагогічних наук, професор Плахотнік Ольга Василівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки;
  • доктор педагогічних наук, професор Совгіра Світлана Василівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання.

Back to top