Інформація про прийняття до розгляду дисертації
Поліщук Ольги Павлівни 

Захист відбудеться 28 серпня 2020 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.001 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне,  вул. Пластова 31, корпус 5,  аудиторія № 412.

Спеціалізованою вченою радою ДФ 47.053.001 Рівненського державного гуманітарного університету 17 липня 2020 року прийнято до розгляду дисертацію Поліщук Ольги Павлівни на тему: «Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Back to top