для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр на 2021-2022 н.р. галузь знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 «Культурологія»

№ п/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількісь кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

1

Науково-дослідницька робота

проф. каф. Витклов С. В.

3

6

2

Риторика

доц. Казначеєва Л. М.

3

6

3

Організація дозвілля соціально-демографічних груп

доц. Тюска В. Б.

4,5

6

4

Реклама в культурно-дозвіллєвій діяльності

доц. Тюска В. Б.

5,6

6

5

Народна художня культура/

ст. викл. Самсонюк .Т. М.

6,7

9

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр на 2021-2022 н.р. галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство»

№ п/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількісь кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

1

Мультимедійні технології в музеєзнавстві

викл. Булига О. С.

5,6

8

для здобувачів 2 курсу вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2021-2022 н.р. галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

№ п/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількісь кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

1

Соціокультурна сфера в умовах трансформації

ст. викл. Глущук О. Г.

3

3

2

Міжнародний менеджмент і маркетинг в соціокультурній сфері

доц. Мушкета Р

3

3

3

Менеджмент фестивальної діяльності

проф. каф. Виткалов С. В.

3

3

4

Законодавство у професійній діяльності

викл. Козярчук О. С.

3

3

5

Міжкультурна комунікація

доц. Казначеєва Л. М.

3

3

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» на 2021-2022н.р.
Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 3 курс)

№ п/п

Семестр

Назва дисципліни

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1

V

Історіографія культури України/

3

2

V

Іміджелогія в сфері культури і мистецтва/

3

3

V

Фандрайзинг в культурі

3

4

Ораторське мистецтво /

3

5

Управління персоналом організацій сфери культури/

3

6

Тайм менеджмент

3

7

Музеї України та світу

3

 

8

Сучасна святково-обрядова культура України

3

9

Матеріальна і нематеріальна культурна спадщина України

3

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» на 2021-2022н.р.
Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (
на 4 курс)

№ п/п

Семестр

Назва дисципліни

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1

V- VІІІ

Технології та реалізація івент-проектів/

10

2

V- VІІІ

Анімаційні послуги в Україні/

10

3

V- VІІІ

Організація відпочинку і розваг

10

4

V- VІІІ

Івент-індустрія в Україні і світі

8

5

V- VІІІ

Соціологія культури

8

6

VІІ- VІІІ

Технології організації спеціальних подій/

9

7

VІІ- VІІІ

Подієвий туризм

9

8

VІІ- VІІІ

Музейні візії сучасності

9

9

VІІІ

Технології  особистісної ефективності/

6

10

VІІІ

Інноваційні технології в соціокультурній сфері/

6

11

VІІІ

Ораторське мистецтво

6


для здобувачів 1 курсу вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р. галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

№ п/п

Назва дисципліни

Викладач           

Семестр

Кількісь кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF 

1

Бізнес-комунікації у сфері культури

доц. Казначеєва Л. М.

2

3

2

Корпоративна культура     

ст. викл. Глущук О. Г.

2

3

3

Стратегія культурної політики України

Доц. Савченко О.Р.

2

3

4

Управління ризиками

викл. Травинська Ю. В.

2

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3,4 курсів) галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 «Культурологія» на 2019-2020 н.р.

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Основи прикладної культурології

ст. викл. Глущук О. Г.

1,2

26

2

Вступ до прикладної культурології

доц. Тюска В. Б.

1

3

3

Культурологія дозвілля

доц. Казначеєва Л. М.

доц. Тюска В. Б. (7,8)

1,2

26

4

Вступ до культурології

доц. Тюска В. Б.

1

3

vibir_disc_2019_2020_bak_kktm_04

5

Риторика

доц. Казначеєва Л. М.

3

7

6

Режисура художньо -  масових дійств

ст. викл. Глущук О. Г.

4,5

8

7

Народна художня культура

доц. Шолудько Н. Г.

6,7

14

8

Рецензування та реферування

доц. Костюк Л. К.

7,8

7

9

Реклама культурно-дозвіллєвої діяльгості

доц. Тюска В. Б.

8

6

10

Соціокультурне проектування

доц. Шолудько Н. Г.

8

3

11.

Тренінг ділових комунікацій

доц. Казначеєва Л. М.

8

5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3,4 курсів) галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» на 2019-2020 н.р.

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Музеї і сучасна регіональна культурна практика

проф. Виткалов В. Г.

5,6,7,8

10

2

Основи пам'яткознавства та охорони культурних цінностей

доц. Тюска В. Б.

7,8

8

3

Технологія підготовки і проведення музейних проектів

доц. Шолудько Н. Г.

8

7

4

Екскурсознавство та експозиційна робота в музеях

доц. Костюк Л. К.

7,8

10

5

Музейні візії сучасності

доц. Казначеєва Л. М.

8

10

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3 курсів) галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» на 2019-2020 н.р.

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Діяльність івент-агенств

доц. Шолудько Н. Г.

3

6

2

Технології та реалізації івент -проектів

доц. Шолудько Н. Г.

5,6

10

3

Музеї України та світу

доц. Тюска В. Б.

5,6

8

vibir_disc_2019_2020_bak_kktm_19

4

Історіографія культури України

проф. каф. Виткалов С. В.

6

3

vibir_disc_2019_2020_bak_kktm_20

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р. галузь знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 «Культурологія»

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Семіотика культури

ст. викл. Глущук О. Г.

2

4

2

Український авангард

доц. Костюк Л. К.

2

6

3

Постмодернізм і сучасне мистецтво

доц. Костюк Л. К.

2

6

4

Українська культурологія ХХ -ХХІ ст.

ст. викл. Глущук О. Г.

1

3

5

Морфологія культури

доц. Казначеєва Л. М.

3

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р. галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство»

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Методика викладання музеєзнавчих та пам’яткознавчих дисциплін

доц. Костюк Л. К.

1,2

5

2

Сучасна українська та зарубіжна культура

доц. Казначеєва Л. М.

2

3

3

Виставкова діяльність музеїв

доц. Костюк Л. К./

2

3

4

Музей як соціокультурна інституція

викл. Булига О. С.

3

3

vibir_disc_2019_2020_mag_kktm_09

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р. галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1

Управління проектами в галузі культури

доц. Шолудько Н. Г.

1

3

2

Соціокультурна сфера в умовах трансформації

ст. викл. Глущук О. Г.

2

4

3

Бізнес-комунікації у сфері культури

доц. каф. Кучина Н. І.

2

4

4

Стратегія культурної політики України

доц. Казначеєва Л.М.

2

6

vibir_disc_2019_2020_mag_kktm_13

5

Паблік рилейшинз і реклама індустрій дозвілля

ст. викл. Глущук О. Г.

2,3

6

Back to top