Доцент кафедри економіки та управління бізнесом.

Базова освіта: Українська державна академія водного господарства, 1998 р. (Економіка підприємства, економіст).

Науковий ступінь:

 • кандидат економічних наук, 2015 р. (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Маркетингова діяльність підприємств на ринку картоплі».

Наукові профілі:

 • Google Scholar Citations: https://cutt.ly/NI86o9e
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3658-8075

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємств»,  «Маркетинг», «Інтелектуальна власність».

Автор понад 30  наукових, навчально-методичних праць з питань економіки, маркетингу та менеджменту, основними з яких є:

 1. Дейнега І.О., Якубовська Н.В. Оцінювання потенціалу розвитку маркетингових інструментів у діяльності виробників картоплі. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Т. 25. Вип. 6(85). 2020. С. 124-130.
 2. Якубовська Н.В. Огляд актуальних тенденцій щодо освітніх запитів в агросфері. Інтелект ХХІ. 2019. № 1. С. 116 - 120.
 3. Дейнега І. О., Якубовська Н. В. Маркетингове обгрунтування доцільності диференційованого підходу до категорії «продукт» у скотарстві. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 60-65.
 4. Лук’яник М.М., Якубовська Н.В. Перспективи активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві Рівненської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
 5. Якубовська Н.В., Лук’яник М.М. Розвиток інструментів маркетингу на ринку продукції скотарства регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 14. Ч. 2. 2017. С. 190-194.
 6. Дейнега І. О., Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері. Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». 2017. № 11. С. 349-356. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/57.pdf.
 7. Якубовська Н.В., Антончук А. В. Структурування підходів до сутності поняття «агромаркетинг» в сучасних умовах господарювання. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 109-111.
 8. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Економіка знань як базова парадигма розвитку аграрного сектору економіки. Аграрна наука та освіта Поділля. № 2. 2017. С. 149-151.
 9. Дейнега І. О., Якубовська Н. В., Сиротинський О. А. Обгрунтування перспектив розвитку регіонального ринку картоплі. Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: монографія/ за ред. М. Х. Шершуна. Рівне: Волинські обереги, 2015. С. 49-59.
 10. Якубовська Н., Федишина Е. Маркетинг як економічний фактор інтегрування учасників агропромислового комплексу України. Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць. Рівне: РІС КСУ. 2015. С. 30-33.
 11. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Регіональні особливості формування попиту на картоплю. Збірник наукових праць ЛНТУ. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Т. 1. № 10 (37). 2013. С. 182-188.
 12. Якубовська Н. В. Оцінювання стану ринку насіння картоплі та його маркетингового потенціалу. Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. С. 311-316.
 13. Якубовська Н. В. Розвиток агромаркетингу як базової концепції ринкової діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. № 3. 2011. С. 180-183.

Станіславчук Наталія Іванівна – викладач кафедри романо-германської філології. В 2011 р. закінчила факультет іноземної філології з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури. В 2018 р. вступила до аспірантури Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Тема дисертаційного дослідження «Формування етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у позааудиторній діяльності». Науковий керівник – Безкоровайна Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації, теорії та історії зарубіжної літератури Рівненського державного гуманітарного університету. Станіславчук Н.І. є автором статей надрукованих у провідних українських та закордонних наукових виданнях.

Коло наукових інтересів: розвиток етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, позааудиторна робота, іноземні мови.

Вчене звання: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5435-569X

Google

Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=rvoMfdEAAAAJ&hl=uk

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/41228763

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти та виховання, педагогіка, педагогіка комунікації, профорієнтація та розвиток кар’єри.

Біографія:

Народилася у м. Рівне Рівненської області. У 1999 році закінчила з медаллю середню школу № 22  м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р., початкове навчання, вчитель початкових класів, вчитель мови (англійської) у початкових класах; 2005 р., магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання у вищих навчальних закладах.

Навчалася в аспірантурі (2005-2010) за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Стаж роботи: 8 років

Кар’єрний ріст

Наукову діяльність розпочала у 2005 р. аспіранткою кафедри теорії та методик початкового навчання. Трудову діяльність – у 2013 р. старшим лаборантом кафедри педагогіки початкової освіти та викладачем кафедри теорії та методик початкового навчання РДГУ за сумісництвом. З 2013 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого лаборанта деканату педагогічного факультету, викладача кафедри теорії та методик початкового навчання, старшого викладача, доцента кафедри теорії та методики виховання, заступника відповідального секретаря приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів» (2018 р.). 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукові та професійні досягнення:

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії РДГУ на громадських засадах (з 2018 р. і до цього часу).

Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ.

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти РДГУ «Профорієнтація та розвиток кар’єри» з 2019 року й дотепер.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Методика виховної роботи.

Автор понад 35 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Shalivska, Y., Tkachenko, K., & Danylyuk, S. (2020). Impact of rural schools on further adaptation of rural youth to the university life in a city: experience of Bohdan Khmelnytsky National University. Rev. Bras. Educ. Camp., 5, e9537. - Режим доступу: http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e9537 . Web of Science Core Collection.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Шалівська Ю. В. Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів на уроках читання: навчально-методичний практикум для студентів спеціальності «Початкова освіта». Рівне: РДГУ, 2017. 62 с.
 2. Шалівська Ю. В. Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань з дисципліни «Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі» для студентів освітнього ступеня «Магістр». Рівне: РДГУ, 2019. 34 с.
 3. Шалівська Ю. В. Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі: практикум для здобувачів заочної форми навчання. Рівне: РДГУ, 2019. 32 с.
 4. Програма вступного іспиту зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра / О. Б. Петренко, Я. В. Сверлюк, Л. М. Баліка, С. Б. Бричок, О. А. Гудовсек, Ю. В. Шалівська. – Рівне : РДГУ, 2021. – 33 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Шаливская Ю. В. Состояние коммуникативно-речевого развития младших школьников на уроках чтения в практике современной начальной школы. GESJ:Education Sciences and Psychology: електрон. наук. вид. 2016. No.5 (42). Рp. 61-70. URL: http://gesj.internet-academy.org./download. php?id=2864.pdf. Зарубіжне видання.
 2. Шалівська Ю. В. Сутність і характеристика комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів. Innovative solutions in modern science. Dubai, 2016. № 5 (5). С. 93-106. Зарубіжне видання.
 3. Шалівська Ю. В. Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках читання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Рівне, 2017. Вип. 15 (58). С. 107−110. Фахове видання ВАК.
 4. Шалівська Ю. В. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 8. / упоряд. О.Б.Петренко. Рівне: РДГУ, 2018. 357 с. С. 284-292. Фахове видання ВАК.
 5. Шалівська Ю. В. Підготовка майбутніх педагогів до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів початкової школи. II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»: Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevniecїba «Baltija Publishing», 596 pages. P. 512-515. Зарубіжне видання.
 6. Шалівська Ю., Яковишина Т. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Вінниця, 17-18 квітня 2019 року). Спецвипуск наукового журналу «Молодий вчений», Вінниця, 2019. Index Copernicus.
 7. Шалівська Ю., Яковишина Т. Трансформація поняття «креативність» в контексті реформування педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Вип. 10. Т.2. 2019. С.39-43.
 8. Шалівська Ю. Професійне самовиховання майбутнього вчителя: теоретичні аспекти проблеми. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 281-289.
 9. Шалівська Ю. Проблема професійної адаптації молодих педагогів у наукових дослідженнях. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2/ упоряд. О.Б.Петренко ; ред. кол.: Н.М.Коляда, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. 227с. С. 187-194. Наукове фахове видання України (категорія «Б»). Index Copernicus.
 10. Бричок С., Шалівська Ю. Діагностика як основа психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 12. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2020. 299с. С. 93-103. Наукове фахове видання України (категорія «Б»). Index Copernicus.

Підвищення кваліфікації

 1. Науково-дидактичне стажування у Вищій школі Уні-Терра в Познані (республіка Польща). Напрям – «Організація системи вищої освіти» (з 25 квітня по 25 жовтня 2019 року). Тривалість курсу – 180 год., сертифікат (серійний номер: № 30/19 від 25.10.2019 року).

Третьякова Катерина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету. Випускниця факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка відділення класичної філології. З 2003 по даний час – викладач філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. У 2010 році захистила дисертацію на тему: «Етимологічні та структурно-семантичні омоніми» (на матеріалі латинських іменників) за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови, oкремі індоєвропейські мови; у 2013 році  отримала вчене звання доцента кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету. Авторка десятків праць з лексикології латинської мови, методики навчання та викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Експертка з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Коло наукових інтересів: лексикологічні проблеми латинської мови у порівняльному, перекладацькому та семіотико-когнітивному аспектах. Контрастивне дослідження латинської, англійської та української мов.

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1356-2825

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ngSxockAAAAJ

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219296142

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових досліджень: теорія і методика виховання; професійна підготовка майбутнього вчителя; громадянське виховання учнівської та студентської молоді; методика викладання іноземних мов.

Біографія: народилася у м. Березне Рівненської області. В 1977 році закінчила Березнівську середню школу № 2.

Інформація про вищу освіту: 

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1983 р., англійська мова, вчитель англійської мови; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2004 р., управління навчальним закладом, керівник навчального закладу.

Стаж роботи: 38 років

Кар’єрний ріст

Працювала вчителем англійської мови і закладах середньої освіти Березнівського району Рівненської області. З 2006 по 2012 рік р. працювала на посаді старшого викладача в Рівненському державному гуманітарному університеті. З 2014 року і дотепер - доцент кафедри теорії і методики виховання.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови громадянського виховання підлітків в дитячо-юнацьких об'єднаннях» (2012 р.) – 13.00.07 – теорія і методика виховання

Наукові та професійні досягнення:

Заступник головного редактора фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (2015-2018 рр); відповідальний секретар фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (категорія Б), (Індекс Copernicus) з 2018 р. і дотепер;

Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування акмеологічного простору школи в системі діяльності Малої академії мистецтв» на базі Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2 Березнівської районної ради Рівненської області у межах виконання держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи», номер державної реєстрації НДР: 0115U000268; початок – 01.01.2015, закінчення – 31.12.2017.

Науковий співробітник науково-дослідної теми «Творче впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньо-виховному просторі Рівненщини» (реєстраційний номер 0118 U 00 30 66) (2018-2022).

Старший науковий співробітник Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України (2015- 2018 рр.);

Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 р. і дотепер).

Член профбюро педагогічного факультету (2013-2019 рр.);

Секретар вченої ради педагогічного факультету (2017-2020 рр.);

Заступник зав.кафедри (з 2015 - і дотепер);

Секретар кафедри теорії і методики виховання – з 2013 р.;

Керівник групи аналізу кафедри теорії і методики виховання;

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» педагогічного факультету «Теоретико-методичні засади сучасного виховання у контексті НУШ» з 2016 року й дотепер.

Участь у держбюджетних темах:

Старший науковий спіробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Теорія і методика виховання.
 • Теорія виховання.
 • Превентивна освіта і виховання.
 • Педагогіка партнерства в шкільно-сімейному вихованні.
 • Теорія і практика роботи дитячих і молодіжних організацій.

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus
 2. Bosniuk, V., Ostopolets, I., Svitlychna, N., Miroshnichenko, J., Tsipan T.S., Kubitskyi, S. (2021). Social content of Psychological Specialists’ Professional Activity. Postmodern Openings, 12(1), 01-20 https:/doi.org/10/18662/po/12.1/242 Scopus https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3357

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Ціпан Т. С. Теорія і методика виховання: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 131 с.
 2. Ціпан Т. С. Організація і методика виховної роботи: практикум. Рівне : РДГУ, 2016. 108 с.
 3. Ціпан Т. С. Превентивна освіта і виховання: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 97 с.
 4. Ціпан Т. С. Теорія і практика роботи дитячих громадських організацій: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 94 с.
 5. Ціпан Т. С. Історія діяльності дитячих і молодіжних організацій: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 77 с.
 6. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (2017р.) (у співавторстві (Баліка Л. М., Бісовецька Л.М. , Бричок С.Б. Гриневич М.Н., Гринькова Н.М. , Грицюк Н.Й., Карпенчук С.Г., Климчук В.В., Кособуцька Г.П., Опанасюк В.В., Павелків О.М., Павелків Р.В., Петренко О.Б., Петренко С.В., Примак О.М., Пустовіт Г.П., Рабешко О.М., Сойчук Р.Л. Стельмашук Ж.Г., Ціпан Т.С.)
 7. Tsipan T.S. Bulling as a psychological and pedagogical problem / Education pedagogy: problems and prospects for development in the context of reform. Editors: Sławomir Śliwa, Olga Tsybulko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp.21-30.
 8. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Превентивної освіти і виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 74 с.
 9. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Превентивна освіта і виховання. Курс лекцій» Рівне:РДГУ. 2021. – 127 с.
 10. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Теорія і методика виховання. Курс лекцій». Рівне: РДГУ. – 2021. – 107 с.
 11. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Теорії і методики виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 114 с.
 12. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Теорія виховання. Курс лекцій». Рівне: РДГУ. – 2021. – 144 с.
 13. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Теорії виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 100 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Ціпан Т. С. Психолого-педагогічні аспекти виховання підлітка у малій групі. Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи: Міжн.наук.-практ.конф. 27-18.09.2017р.: Зб. наук.праць. Умань. 2017. С. 149-152.
 2. Ціпан Т. С. Акмеологічний підхід в освіті та вихованні. Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 15-16 липня 2-17 р. Ч. І. К.: МЦНД. 2017. С. 38-40.
 3. Ціпан Т. С. Педагогічний аналіз як функція управління виховним процесом в учнівських об’єднаннях за інтересами. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери. Мат. Всеукр.наук.-метод. семінару 27 квітня 2017р. Умань. С.130-133
 4. Ціпан Т. С. До питання формування інформаційної компетентності. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 27-28 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий інститут права НУВГП. Рівне, 2018. С.215-218
 5. Ціпан Т. С., Кульбаба І.П. Методичні аспекти патріотичного виховання учнів початкової школи. Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22–23 лютого 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. С.31-34.
 6. Ціпан Т.С. Науковий шлях професора Т.Д.Дем’янюк. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк): матеріали І Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 66-70.
 7. Ціпан Т.С., Іванюк Т.І. Основоположні принципи духовно-морального виховання школярів у контексті педагогічної спадщини Т. Д. Дем’янюк. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк: матеріали І Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 137-146.
 8. Ціпан Т.С. Науково-педагогічна спадщина професора С.Г.Карпенчук. Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки (пам’яті професора С. Г. Карпенчук): електронний збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 44-48.
 9. Ціпан Т. С. Булінг як психолого-педагогічна проблема. International Scientific Internet – Conference ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN THE SERVICES’ SPHERE 8 May, 2020. Бердянськ – Ополє – Слов’янськ.
 10. Ціпан Т. С. Формування громадянської позиції у членів дитячо-юнацьких громадських об”єднань. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019.Вип. 9 С.293-301.
 11. Ціпан Т.С. Розвиток у школярів інтересу до читання: актуалізація досвіду Василя Сухомлинського Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019.Вип. 8 С.281-292.
 12. Ціпан Т. С. Національно-патріотичне виховання школярів засобами військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 478-480.
 13. Ціпан Т.С. Інноваційні форми та методи педагогічної взаємодії школи і ісм»ї у вихованні дітей. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 12 С.235-241. Copernicus
 14. Ціпан Т.С., Лукащук М.В. «Оздоровчо-рухові ігри як чинник формування колективізму в учнів початкової школи». Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / ред. А. А. Дяченко – Вінниця, 2021. – 444 с. С.82-85
 15. Тарасюк К. А., Ціпан Т. С. «Принципи активізації партнерської взаємодії сім»ї і школи у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / ред. А. А. Дяченко – Вінниця, 2021. – 444 с. С.132-135

Авторські свідоцтва:

 1. № 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України (№ 35575, 1997 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (№ 60796, наказ № 578-к від 17.07.2002 р.), Грамота Української асоціації Василя Сухомлинського (за творче впровадження ідей В. Сухомлинського в освітній простір та популяризацію творчого спадку педагога) (2019); Почесна грамота Рівненської обласної ради (№ 80 від 02.03.2020 р.)

Підвищення кваліфікації

 1. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки і психології в період з 01 травня 2016 року по 31 травня 2016 року. Наказ №123-в від 01.05.2016 р. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, вивчення педагогічного досвіду із застосування інноваційних технологій виховання учнівської і студентської молоді».
 2. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 2 грудня 2018 року);
 1. Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Сертифікат 07.05.2019. 80 годин.
 2. Міжнародне онлайн стажування у вищій школі Уні-Терра м.Познань (Польща) з 25.04.2019р. по 25.10.2019р. Тема: «Вдосконалення професійних навичок за рахунок підвищення дидактичних та наукових компетенцій та оволодіння європейськими методами та процедурами проведення занять з педагогічних дисциплін». Сертифікат від 25.10.19р. - 180 годин.
 3. Участь у польсько-українському семінарі науковців 24.10.19р. в університеті Миколи Коперника в м. Турун.
 4. Сертифікат № МІК 12-001 про проходження он-лайн навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Національно-патріотичне та військово-прикладне виховання дітей та молоді . Краєзнавство і туризм» в рамках І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей. Загальна кількість голин – 6,
 5. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «The cloud skills storage service for the online studying on the example of the ZOOM platform” (Використання хмарних технологій для онлайн-навчання на прикладі платформи ZOOM»). м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин). Сертифікат ES № 1527/2020 від 05.10.2020.
 6. Тренінг «Створення дистанційних курсів на платформі Moodle» (РДГУ, 15 год., 30.11.2020 р.).

Back to top