Інформація про прийняття до розгляду дисертації

Мазура Дмитра Володимировича

Спеціалізованою вченою радою ДФ 47.053.006 Рівненського державного гуманітарного університету 29 вересня 2020 року прийнято до розгляду дисертацію  Мазура Дмитра Володимировича на тему «Розвиток професійної рефлексії майбутніх керівників інструментальних колективів у процесі фахової підготовки» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Захист відбудеться 30 жовтня  2020 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.006 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне,  вул. Пластова 31, корпус 5,  аудиторія № 412.  

Back to top