Інформація про прийняття до розгляду дисертації
Федорук Олесі Михайлівни 

Захист відбудеться 04 вересня 2020 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.002 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне,  вул. Пластова 31, корпус 5,  аудиторія № 412.

Спеціалізованою вченою радою ДФ 47.053.002 Рівненського державного гуманітарного університету 29 липня 2020 року прийнято до розгляду дисертацію  Федорук Олесі Михайлівни на тему «Формування фахової компетентності майбутніх документознавців в галузі електронного документообігу у професійній підготовці» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Back to top