Друк

Адміністративно-господарська частина (АГЧ) є об’єднанням структурних підрозділів, відповідальних за господарське забезпечення навчального процесу, безперервну роботу інженерних систем та обладнання, побут та відпочинок студентів, співробітників університету.

Адміністративно-господарську частину очолює проректор з навчально-педагогічної, соціально-економічної, фінансової та господарської діяльності Гавриш Володимир Степанович, конт.тел. 63-39-33.

У своїй роботі адміністративно-господарська частина керується чинним законодавством України, статутом університету, наказами міністра освіти України, ректора вузу та затвердженими ректором планами робіт.

До складу адміністративно-господарської частини входять навчальні корпуси, гуртожитки.

До складу адміністративно-господарської частини входить також гараж.

У прямому підпорядкуванні проректора з АГЧ помічник проректора, директор студмістечка, інженер з охорони праці, коменданти навчальних корпусів, коменданти студентських гуртожитків, завгосп.

Адміністративно-господарська частина співпрацює з:

Співробітники адміністративно-господарської частини

  1. Помічник проректора з НП СЕФ та ТД Мосієвич Олександр Степанович конт.тел. 63-38-72
  2. Головний інженер Пашкевич Микола Михайлович конт.тел. 63-39-33 каб. № 20
  3. Провідний інженер Занога Валентина Михайлівна конт.тел. 26-19-39 каб. № 27
  4. Інженер 1 категорії Івашкін Олександр Федорович конт.тел. 26-19-39 каб. № 27
  5. Інженер 1 категорії Карпова Валентина Степанівна конт.тел. 26-19-39 каб. № 27
  6. Інженер 1 категорії Савчук Любов Андріївна конт.тел. 63-33-02 каб. № 3
  7. Інженер 1 категорії Фесюк Людмила Леонідівна конт.тел. 63-58-88 каб. № 26
  8. Інженер 1 категорії Ривака Тетяна Володимирівна конт.тел. 26-19-39 каб. № 27
  9. Інженер 2 категорії Павлюк Олена Леонідівна конт.тел. 26-19-39 каб. №27
  10. Завгосп університету Мілованова Людмила Миколаївна

конт. тел. 26-19-39 каб. № 27