Головою навчально-методичної комісії д.е.н. Дейнега Інна Олександрівна

Члени навчально-методичної комісії:

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

  1. к.пед.н., доц. Сілкова Г.В.;
  2. к.політ.н. доц. Крет О.В.;
  3. к.пед.н. доц. Веремчук О.В.

Спеціальність:  051 «Економіка»:

  1. д.політ.н., проф. Юськів Б.М.;
  2. к.т.н., доц. Барановський С.В.;
  3. к.е.н., доц. Хомич С.В.

Спеціальність:  073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 281 «Публічне управління та адміністрування»:

  1. к.т.н., доц. Микитин Т.М.;
  2. к.т.н., доц. Машт Н.О.;
  3. к.е.н., доц. Савченко О.Р.;
  4. к.е.н., доц. Пелех О.Б.

Back to top