Факультет іноземної філології був заснований у 1992 році як правонаступник філологічного факультету Рівненського державного педагогічного інституту.

У різні роки факультетом керували кандидати наук, доценти М.Н. Ямницький, М.М. Калініченко, доктор педагогічних наук, професор С.С. Пальчевський. На даний час колектив факультету очолює кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України Галина Іванівна Ніколайчук.

Метою науково-професійної діяльності факультету є  формування конкурентоспроможного фахівця XXI століття, здатного здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, забезпечувати розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх та духовних потреб.

На стаціонарному та заочному відділеннях факультет нині навчається близько 500 студентів, які поглиблено вивчають англійську, німецьку, французьку, російську мови, переклад, педагогіку, літературу, психологію та інші фахові дисципліни. Навчальна діяльність на факультеті  здійснюється на базі мовних центрів: Навчально-дослідницький центр Відділення французької мови, Центр навчально-методичної літератури Goethe-Institut, Центр навчання та викладання англійської мови,  з використанням сучасних педагогічних технологій. Успішно функціонує центр міжнародної комунікації та креативного лідерства.

Навчання здійснюється за наступними напрямами:

  • 014 Середня освіта (англійська мова і література);
  • 014 Середня освіта (німецька мова і література);
  • 014 Середня освіта (французька мова і література);
  • 035 Філологія. Германські мови та літератури (Переклад включно);
  • 035 Філологія. Романські мови та літератури (Переклад включно);
  • 035 Філологія. Слов'янські мови та літератури (Переклад включно).

На сьогодні факультет приймає активну участь у спільних міжнародних проектах організацій та освітніх установ країн Західної Європи: "Міжнародний Рефендаріат" (Німеччина, 2017-2018 р.), "Семестрова програма академічної мобільності Академії ім. Яна Длугоша" (Польща, 2017 р.), "Навчання німецької мови у дитячих садочках" (Goethe-Institut, з 2016 р.), " Шкільний вчитель нового покоління" (British Council, з 2016 р.).

Високим є рівень професорсько-викладацького складу. На факультеті іноземної філології працюють 4 доктори наук, 45 кандидатів наук, старші викладачі, викладачі, аспіранти.

Виховна робота на факультеті іноземної філології спрямована на формування у студентів соціального досвіду та загальнолюдських цінностей, досягнення цивілізованої культури міжнаціональних взаємин та інших професійних якостей майбутнього фахівця, які повинні прискорити темпи та підвищити рівень професійного зросту.

Навчально-виховний процес на факультеті спрямовано на задоволення освітніх потреб особистості, соціуму, держави відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту" (2017 р.), "Про вищу освіту" (2014 р.).

 

Back to top