Історія факультету документальних комунікацій та менеджменту розпочалася з моменту заснування його на базі бібліотечного факультету Рівненського інституту культури у 1997 році. З дня утворення Рівненського державного гуманітарного університету (1998 р.) факультет є його структурним підрозділом. 

Навчальний процес на факультеті забезпечують три випускові кафедри: документальних комунікацій бібліотечної та архівної справи; менеджменту; економічної кібернетики та кафедра економічної теорії, яка забезпечує викладання фундаментальних економічних дисциплін для студентів усіх спеціальностей університету.

Деканами факультету в різні роки були: доцент, кандидат педагогічних наук Г.В.Власова,  доцент, кандидат економічних наук Н.Г.Калічава, професор, кандидат фізико-математичних наук О.В.Крайчук.

Нині факультет очолює професор, доктор економічних наук Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук.


Дата народження: 12 грудня 1982р.

В 2005 році закінчила Національний університет водного господарства та природокористування. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства (диплом з відзнакою).

 Працювала в Рівненській філії Приватбанку на посаді провідного спеціаліста відділу валютних і депозитних операцій корпоративних клієнтів та спеціалістом РКБ по персональному обслуговуванню корпоративних клієнтів (відділення №19).

З 2010 року була здобувачем при Житомирському державному технологічному університеті, за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

18 квітня 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Бухгалтерський облік і контроль операцій з нерухомістю» в Житомирському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

З 2012 року є головою Ради молодих менеджерів, координацію діяльності якої здійснює постійна комісія з питань науки, освіти, культури і духовності Рівненської обласної ради.

28 березня 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності

Співзасновниця благодійного фонду «ЮХИМЕНКО».

Автор більше 80 науково-методичних розробок.

Наукові інтереси : Бухгалтерський облік, фінанси.


У складі деканату факультету документальних комунікацій та менеджменту працюють:

 • заступник декана з навчальної роботи кандидат економічних наук, професор І.О. Дейнега;

 

Дата народження: 8 вересня 1976 року.

У 1998 році закінчила Українську державну академію водного господарства. Отримала вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію економіст.

Працювала у Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету на посаді викладача (1998…2000 рр.), старшого викладача (2000…2006 рр.), доцента (2006..2014 рр.) кафедри економіки та маркетингу. 

У 2005 році у Національному університеті “Львівська політехніка” захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційне забезпечення оцінювання та планування споживання основних засобів на підприємствах» за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки та маркетингу та диплом Доктора філософії – Second academic degree «Doctor of Sciences».

З 2014 року працює на кафедрі менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету.  

У 2019 р. у  Херсонському національному технічному університеті захистила  докторську дисертацію на тему «Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), виконану в Рівненському державному гуманітарному університеті.

Бере активну участь у діяльності трьох національних професійних громадських організацій, у якості члена їх Рівненських обласних осередків Всеукраїнських громадських організацій «Українська Асоціація Маркетингу», «Українська Асоціація Логістики» та «Всеукраїнська спілка вчених-економістів».  

Автор та співавтор більше 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема трьох монографій, двох підручників «Маркетингова товарна політика» (2012 р.) і «Маркетингова інформація» (2014 р.), більше десяти навчальних і навчально-методичних посібників, серед яких «Маркетингова товарна політика» (2008 р.), «Маркетинг» (2013 р.), «Маркетинговий менеджмент» (2014 р.).

Наукові інтереси: маркетинг, економіка підприємства, інформаційна економіка, економічна поведінка споживачів.

 • заступник декана з виховної роботи кандидат економічних наук, доцент О.Р. Савченко;

Народилася 15 листопада 1978 року у місті Рівне.

Навчалася у ЗОШ №25 м. Рівне.

У 2001 році закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю 7.050210 – «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент у митній справі».

Після закінчення навчання з 2001 року по 2010 рік працювала на кафедрі менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності РІС КСУ викладачем та старшим викладачем.

10 вересня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2010 року працюю на кафедрі менеджменту факультету документальних комунікацій та менеджменту РДГУ.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту РДГУ.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищому навчальному закладі більш як 18 років.

Автор більше 50 науково-методичних розробок. 

Наукові інтереси: система менеджменту; публічне, державне та регіональне управління; операційний менеджмент; митна справа; управління змінами.

З 2014 року у складі жіночої команди факультету ДКМ РДГУ з волейболу, яка неодноразово ставала переможцем, виборюючи призові місця.

Перебуваючи на посаді заступника декана з виховної роботи мною визначено головну мету своєї діяльності – виховання у студентів соціального досвіду та високої культури. Основними цілями виховання слід вважати: високу освіченість; національну свідомість, працелюбність, соціальну активність; високі моральні якості; патріотичність; зорієнтованість на шанобливе і поважливе ставлення до себе й оточення; відповідальність; жертовність; благородство, оптимістичність світогляду; почуття власної гідності й чемності; вольовитість, мужність; чуттєво-емоційну та поведінкову культуру.

Мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними не лише для університету, а й для всього суспільства загалом.

 • вчений секретар факультету Т.В.Гоголь

 • старший лаборант деканату Л.В.Гажаман;

 • диспетчер деканату Т.Л.Рибачук

 • Методист заочного відділення С.Б.Авдєєва

 • Диспетчер заочного відділення О.П.Софіянчук

Сьогодні на факультеті працюють 4 кафедри:

 • кафедра менеджменту (зав. кафедри к.т.н., доцент Микитин Т.М.);
 • кафедра економічної кібернетики (зав. кафедри к.т.н., доцент Барановський С.В.);
 • кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи (зав. кафедри к.пед.н., доцент Сілкова Г.В.);
 • кафедра економічної теорії (зав. кафедри к.е.н., професор, Заглинська Л.В.).

Підготовка фахівців на факультеті реалізується за двома ОКР: бакалавра та магістра на денній та заочній    формі навчання.

Навчання здійснюється за спеціальностями:

029 інформаційна,  бібліотечна та архівна справа;

073менеджмент;

075 маркетинг;

281 публічне управління та   адміністрування;

051 економіка

Факультет ДКМ має окремий корпус для навчання, гуртожиток, комп’ютерні  лабораторії, сучасну бібліотеку.

На факультеті функціонує 4 кафедри.  Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі, серед яких 5 докторів наук, 6 професорів, 30 кандидатів наук,  27 доцентів.

Наші студенти мають можливість проходити практику на кращих підприємствах міста та регіону, беруть активну участь у науковій роботі, громадському і культурному житті  університету, стають переможцями і призерами  всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад.

Back to top