Друк

І. При вступі на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра):

 Для участі в творчому конкурсі при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення:

ІІ. При вступі на здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувачів вищої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра:

ІІІ. При вступі на здобуття освітнього ступеня магістра

Вступники, звільнені від ЄВІ з іноземної мови до пакету документів додають документ (документи), які засвідчують право складати вступний іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти.

  1. При вступі на навчання до аспірантури:

 VІ. При вступі на навчання до докторантури:

Для участі в конкурсному відборі приймаються копії документів за наявності оригіналів.