Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2021-2022 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Курс

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

АНГЛОМОВНА ЛІТЕРАТУРНА ТРАДИЦІЯ В КОНТЕКСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Васильєв Євгеній Михайлович

2 3,4 6

2

ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР ХХ – ХХІ СТ.: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ
Васильєв Євгеній Михайлович 2 3 4

3

Еволюція зарубіжного роману в літературі 20 століття Нестерук Сніжана Миколаївна   4 5

4

ЗАРУБІЖНА ДРАМА ХХ – ХХІ СТ.: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Васильєв Євгеній Михайлович 2 (магістратура) 3 4

5

КЛАСИЧНА АНГЛОМОВНА ЛІТЕРАТУРА

Васильєв Євгеній Михайлович

2 3,4 6

6

Класична література Франції Залевська Оксана Анатоліївна   3,4 6

7

Лінгвістичний аналіз тексту Самборська Ірина Миколаївна   10 4

8

Література Франції Залевська Оксана Анатоліївна   4,5 6

9

ЛІТЕРАТУРНА ГЕНОЛОГІЯ Оздемір Оксана Василівна   3 3

10

МОДЕРНІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ У ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ Васильєв Євгеній Михайлович 3 5 4

11

Порівняльна типологія російської та української мов Самборська Ірина Миколаївна   11 3

12

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ЗАРУБІЖНИЙ РОМАН Васильєв Євгеній Михайлович 2 (магістратура) 3 4

13

Реалізм як художня система Залевська Оксана Анатоліївна   4 4

14

Сучасна література зарубіжних країн Нестерук Сніжана Миколаївна   11 4

15

СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США Васильєв Євгеній Михайлович 2 3,4 6

16

Сучасний літературний процес Франції Залевська Оксана Анатоліївна   3,4 6

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Курс

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

ЛІТЕРАТУРА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США

Васильєв Євгеній Михайлович

2

3, 4

6

2

ЛІТЕРАТУРА КРАЇНИ ОСНОВНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) Васильєв Євгеній Михайлович 2 3, 4 6

3

Література країни основної мови (французька) Залевська Оксана Анатоліївна   3, 4 6

4

Література Франції Залевська Оксана Анатоліївна   3, 4 6

5

Проблематика і поетика європейського роману 19 ст.

Нестерук Сніжана Миколаївна

  4 4

6

ПСИХОЛІНГВІСТИКА Воробйова Людмила Михайлівна магістратура 10 3

7

Реалізм як художня система Залевська Оксана Анатоліївна   4 4

 

Back to top