для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (2,3,4 курсів) на 2021-2022 н.р.

Cпеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

 1.

Прагмалінгвістика 

доц.  Шульжук Н. В.

ІІІ

3

 

2. 

Теорія та практика мовної комунікації

доц.  Шульжук Н. В.

ІІІ

3

 

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2021-2022 н.р.

Спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1. 

Культура українського наукового мовлення

доц. Шульжук Н. В.

VІІІ

3

 

2. 

Культура українського фахового мовлення

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

 

3. 

 Публічне мовлення

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

 

4.

Когнітивна лінгвістика

в. о. доц. Мушировська Н.В.

VІІ   3  
5.  Лінгвістика тексту в. о. доц. Мушировська Н.В.  VІІ  

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2021-2022 н.р.

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Педагогічний дискурс вчителя-мовника

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

2.

Науково-навчальний мовознавчий текст

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів)  на 2021-2022 н.р.

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Лінгвістичний аналіз тексту

доц. Златів Л. М.

ІV

4

 

2.

Проблеми формування мовної особистості учнів

доц. Антончук О. М.

4

 

3.

Методика профільного навчання української мови

доц. Златів Л. М.

VІІІ

2,5

 

4.

Перспективні технології навчання в профільній школі

доц. Павлюк Н. П.

VІІІ

2,5

 

5.

Навчально-педагогічний дискурс

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

 

6.

Теорія і практика навчально-педагогічної комунікації

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

 

7.

Методика редагування тексту

доц. Павлюк Н. П.

V

4,5

 

8.

Публічне мовлення

доц.Антончук О. М.

VІІІ

4

 

9.

Редакційний аналіз і коректура

в. о. доц. Мушировська Н.В.

 VІ  4,5  

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2021-2022 н.р. (2 роки навчання)

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

 1.

Лінгвістичний аналіз тексту

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

 

2. 

Текстознавство

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

 

3. 

Культура українського фахового мовлення

доц. Антончук О. М.

ІІІ

3

 

4. 

Теорія і практика навчально-педагогічної комунікації

доц. Антончук О. М.

ІІІ

3

 

5.

Термінознавство

в. о. доц. Мушировська Н.В.

ІІІ

3

 


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.
Спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Культура українського наукового мовлення

доц. Шульжук Н. В.

VІІІ

3

2.

Культура мови

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

3.

Публічне мовлення

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Текстознавство

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

2.

Проблеми формування мовної особистості учнів

доц. Антончук О. М.

4

3.

Редакційний аналіз і коректура

в. о. доц. Мушировська Н. В.

4,5

4.

Методика редагування тексту

доц. Павлюк Н. П.

V

4,5

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Педагогічний дискурс викладача-мовника

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

2.

Науково-навчальний мовознавчий текст

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.
Спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Прагмалінгвістика

доц.  Шульжук Н. В.

ІІІ

3

2.

Теорія та практика мовної комунікації

доц.  Шульжук Н. В.

ІІІ

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Проблеми формування мовної особистості учнів ЗНЗ засобами рідної мови

доц. Антончук О. М.

4

2.

Культура українського наукового мовлення

доц. Шульжук Н. В.

VІІІ

3

3.

Формування професійно- педагогічної комунікативної компетентності філолога

доц. Павлюк Н. П.

VІІІ

3

4.

Публічне мовлення

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

Back to top