для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3, 4 курсів) на 2019-2020 н.р. 

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

053 Психологія (2 р.н.)

1.

Основи психотерапії та психокорекції 
Демянюк О.Б.  3 5,0

2.

Теорія і практика психологічної допомоги 

Рудь Г.В.

3

5,0

3.

Теорія та методика організації психотренінгу 

Бабак К.В.

3

5,0

4.

Комплексний соціально-психологічний тренінг 

Бабак К.В.

3

5,0

для здобувачів вищої освітнього ступеня «Магістр» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р. 

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

053 Психологія (2 р.н.)

1.

Ігротерапія Литвиненко С.А.  2 4,0

2.

Психологія здоров'я

Бабак К.В.

2

4,0

3.

Психологія життєтворчості 

Рудь Г.В.

2

3,0

4.

Основи символ драми 

Литвиненко С.А. 

2

3,0

 

Back to top