Друк

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2021-2022 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

         1.          

Методика виховної роботи в ЛОТ

014 Середня освіта (Біологія)

доц. Стельмашук Ж. Г.

7

3

         2.          

Інноваційна діяльність класного керівника

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

доц. Стельмашук Ж. Г.

 

6,7

3

         3.          

Інноваційна діяльність класного керівника

025 Музичне мистецтво

доц. Стельмашук Ж. Г.

 

4,7

3

         4.          

Методика виховної роботи

025 Музичне мистецтво

доц. Шалівська Ю. В.

 

5-8

 

12

         5.          

Методика виховної роботи

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

доц. Шалівська Ю. В.

 

5-8

 

11

         6.          

Теорія і практика роботи дитячих громадських організацій

025 Музичне мистецтво

доц. Ціпан Т.С.

 

5-6

4

         7.          

Превентивна освіта і виховання

025 Музичне мистецтво

доц. Ціпан Т.С.

 

5

3

         8.          

Гендерне виховання

025 Музичне мистецтво

доц. Ваколюк А. М.

8

3

         9.          

Гендерне виховання

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

доц. Ваколюк А. М.

6-7

3

       10.        

Інноваційнй технології позашкільного виховання

025 Музичне мистецтво

доц. Гринькова Н.М.

6

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2021-2022 н. р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

         1.          

Гендерний підхід в освіті і вихованні

013 Початкова освіта

проф. Петренко О. Б.,

доц. Баліка Л. М.

2

3

         2.          

Інноваційні технології позашкільної освіти і виховання

013 Початкова освіта

доц. Ваколюк А. М.

2

3

         3.          

Педагогіка партнерства в шкільно-сімейному вихованні

013 Початкова освіта

доц. Ціпан Т. C.

 

2

3

для здобувачів ступеня PhD на 2021-2022 н.р. за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

1.                    

Історіографія та джерелознавство історико-педагогічних досліджень

проф. Петренко О. Б.

2

5

2.                    

Теорія та методика професійної освіти

проф. Кристопчук Т. Є.

2

5

 

3.                    

Виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці

проф. Литвиненко С. А.

2

5

 

4.                    

Педагогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні

доц. Бричок С. Б.

3

5

5.                    

Інноваційні та проєктні технології в освітньо-виховному процесі ЗВО

проф. Безкоровайна О. В.

 

3

5

 

6.                    

Педагогічний експеримент та методи математичної статистики

проф. Руденко В. М.

 

3

5

 

7.                    

Освітньо-виховний процес в історичному вимірі

доц. Гудовсек О. А.

4

5

 

8.                    

Технології дистанційного і змішаного навчання

доц. Петренко С. В.

 

4

5

9.                    

Теорія і практика позашкільної освіти

проф. Пустовіт Г. П.

доц. Гринькова Н. М.

4

5

 


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

         1.          

Методика виховної роботи в ЛОТ

014 Середня освіта (Біологія)

Доц. Стельмашук Ж. Г.

7

3

         2.          

Теорія і методика виховання з основами гендеру

014 Середня освіта (Фізична культура)

Доц. Стельмашук Ж. Г.

3

3

         3.          

Інноваційна діяльність класного керівника

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Доц. Стельмашук Ж. Г.

 

7

3

         4.          

Методика виховної роботи

025 Музичне мистецтво

Доц. Ціпан Т.С.

Доц. Стельмашук Ж. Г.

Ст. викл. Шалівська Ю. В.

3,4,

5,6,7,8

 

3,12

 

         5.          

Теорія і практика роботи дитячих громадських організацій

025 Музичне мистецтво

Доц. Ціпан Т.С.

 

5

4

         6.          

Інноваційна діяльність класного керівника

025 Музичне мистецтво

Доц. Стельмашук Ж. Г.

 

4,7

3

 

         7.          

Превентивна освіта і виховання

025 Музичне мистецтво

Доц. Ціпан Т.С.

 

5

3

         8.          

Гендерне виховання

025 Музичне мистецтво

Доц. Баліка Л. М.

Викл. Шелюк Г. В.

4,8

3

vibir_disc_2020_2021_bak_ktmv_10

         9.          

Інноваційнй технології позашкільного виховання

025 Музичне мистецтво

доц. Гринькова Н.М.

6,3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н. р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.          

Гендерний підхід в освіті і вихованні

013 Початкова освіта

Проф. Петренко О. Б.,

доц. Баліка Л.М., викл. Шелюк Г.В.

1

3

         2.          

Інноваційні технології позашкільної освіти і виховання

013 Початкова освіта

Доц. Баліка Л.М.

1

3

         3.          

Актуальні проблеми виховання

013 Початкова освіта

Проф. Сойчук Р.Л., доц. Баліка Л.М.

1,2

3

для здобувачів ступеня PhD за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки на 2020-2021 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,

силабус в PDF

  1.          

Педагогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні

Доц. Бричок C. Б.

3

5

  2.          

Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО

Проф. Пустовіт Г. П.

Доц. Гудовсек О. А.

3

5

  3.          

Креативні технології навчання у професійній освіті

Проф. Дичківська І. М.

Доц. Шалівська Ю. В.

3

5

  4.          

Освітньо-виховний процес в історичному вимірі

Доц. Гудовсек О. А.

3

5

  5.          

Виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці

Проф. Литвиненко С. А.

Доц. Баліка Л. М.

4

5

 

  6.          

Теорія і практика позашкільної освіти

Проф. Пустовіт Г. П.

Доц. Гринькова Н. М.

4

5


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

         1.          

Методика виховної роботи в ЛОТ

014 Середня освіта (Біологія)

Доц. Стельмашук Ж. Г.

7

3

         2.          

Теорія і методика виховання з основами гендеру

014 Середня освіта (Фізична культура)

Доц. Стельмашук Ж. Г.

3

3

         3.          

Інноваційна діяльність класного керівника

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Доц. Стельмашук Ж. Г.

 

7

3

         4.          

Методика виховної роботи

025 Музичне мистецтво

Доц. Ціпан Т.С.

Доц. Стельмашук Ж. Г.

Ст. викл. Шалівська Ю. В.

3,4,

5,6,7,8

 

3,12

         5.          

Теорія і практика роботи дитячих громадських організацій

025 Музичне мистецтво

Доц. Ціпан Т.С.

 

5

4

         6.          

Інноваційна діяльність класного керівника

025 Музичне мистецтво

Доц. Стельмашук Ж. Г.

 

4,7

3

         7.          

Превентивна освіта і виховання

025 Музичне мистецтво

Доц. Ціпан Т.С.

 

5

3

         8.          

Гендерне виховання

025 Музичне мистецтво

Доц. Баліка Л. М.

Викл. Шелюк Г. В.

4,8

3

         9.          

Інноваційнй технології позашкільного виховання

025 Музичне мистецтво

доц. Гринькова Н.М.

6,3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н. р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

         1.          

Гендерний підхід в освіті і вихованні

013 Початкова освіта

Проф. Петренко О. Б.,

доц. Баліка Л.М., викл. Шелюк Г.В.

1

3

         2.          

Інноваційні технології позашкільної освіти і виховання

013 Початкова освіта

Доц. Баліка Л.М.

1

3

         3.          

Актуальні проблеми виховання

013 Початкова освіта

Проф. Сойчук Р.Л., доц. Баліка Л.М.

1,2

3