Друк

Положення про організацію освітнього процесу

Додатки до положення про організацію освітнього процесу

Положення про оцінювання знань та умінь студентів РДГУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність РДГУ

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про дисципліни вільного вибору студентів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в РДГУ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в РДГУ

Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам у РДГУ

Положення про організацію навчального процесу в кредитно-трансферній системі підготовки фахівців у РДГУ

Положення про організацію навчально-методичної роботи в РДГУ

Положення про практики

Положення про організацію екстернату

Положення про державну атестацію студентів

Положення про навчальний план

Інструкція до підготовки навчальних планів

Положення про стратегію інтернаціоналізації РДГУ