Друк

Порядок організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти в дистанційному режимі

Пам’ятка здобувачу вищої освіти при складанні підсумкової атестації

Положення про організацію освітнього процесу у Рівненському державному гуманітарному університеті

Положення про навчальний план для здобувачів вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті

Методичні рекомендації щодо підготовки навчальних планів у Рівненському державному гуманітарному університеті

Додатки до положення про організацію освітнього процесу

Положення про оцінювання знань та умінь здобувачів вищої освіти РДГУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність РДГУ

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в РДГУ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в РДГУ

Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам у РДГУ

Положення про практики

Положення про стратегію інтернаціоналізації РДГУ

Положення "Про організацію інтегрованого навчання осіб з інвалідністю"

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком роботи у РДГУ

Положення РДГУ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки