Перелік

наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки, запланованих у 2017 році

Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12

тел: (0362) 26-78-65; (0362) 26-96-89
e-mailrektorat@rdgu.uar.net   nauk_rdgu@ukr.net

1. Міжнародні конференції

Тема конференції

 Термін проведення

Кількість учасників

Співорганізатори заходу

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства»

24 лютого
2017 року

102

Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет
Національний університет «Острозька академія»

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації молоді»

30-31 березня
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

ІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми літературознавчої термінології»

28–29 квітня
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України

Міжнародна наукова конференція «Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти»

Завантажити інформаційний лист в форматі PDF

16-17 червня 2017 року

 

130

 

Рівненський державний гуманітарний університет (Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи)
Вища школа менеджменту в Варшаві (Польща) (Кафедра Педагогіки)
Вища школа ДТІ в Дубніцах (Словацька Республіка) (Кафедра Шкільної Дидактики)

І Міжнародні педагогічні читання  пам’яті професора Т.І. Поніманської «Актуальні проблеми дошкільної освіти»

12–13 жовтня
2017 року

120

Міністерство освіти і науки України

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку»

16–17 листопада
2017 року

260

Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки РОДА
Управління культури  і туризму РОДА
Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому


2. Всеукраїнські конференції

Тема конференції

 Термін проведення

Кількість учасників

Співорганізатори заходу

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта і розвиток творчої особистості: європейський вимір»

23 березня
2017 року

 

120

Міністерство освіти і науки України 

ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах»

12 травня
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький простір України: історія та виклики сучасності»

25-26 жовтня
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України
Рівненський обласний краєзнавчий музей

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічної науки»

25 листопада
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України


3. Інтернет-конференції

Тема конференції

 Термін проведення

Кількість учасників

Співорганізатори заходу

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація діяльнісного, компетентнісного та особистісно зорієнтованого підходів у навчанні фізики та інших природничо-технічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі»

24 квітня
2017 року

110

Міністерство освіти і науки України

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний вчитель трудового навчання і технологій: досвід та перспективи»

26-27 жовтня
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми лінгвістичної семантики»

23 листопада
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України

Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція «Сучасний вчитель початкових класів: європейський вимір»

28 листопада
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України

Переглянути детальніше PDF

Перелік

науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених, запланованих у
2017 році

Рівненський державний гуманітарний університет

1. Міжнародні конференції

Тема конференції

 Термін проведення

Кількість учасників

Співорганізатори заходу

Х Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука, освіта, суспільство очима молодих»

17 травня
2017 року

120

Міністерство освіти і науки України
Білоруський державний педагогічний університет ім. Максима Танка (м. Мінськ, Білорусь) 
Бєльській державний університет ім. Алека Руссо (м. Бєльці, Молдова)

VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії»

6-7 грудня
2017 року

90

Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки РОДА
Інститут історії України НАНУ
Жешувський університет (м. Жешув, Польща)
Громадська організація "Молодіжна організація науковців України"


2. Всеукраїнські конференції

Тема конференції

 Термін проведення

Кількість учасників

Співорганізатори заходу

ІІІ Всеукраїнська заочна конференція «Актуальні проблеми сучасної іноземної філології»

12 квітня
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних управлінських рішень»

16 травня
2017 року

100

Міністерство освіти і науки України

Переглянути детальніше PDF

 

Back to top