Друк

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.09 – теорія навчання

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
09.00.11 – релігієзнавство

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
03.00.16 – екологія

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ НА КАНДИДАТСЬКИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ