Директор наукової бібліотеки - доц. Грипич Світлана Никанорівна

.

 Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31
 Тел.: (0362) 26-96-44
 Сайт: library.rshu.edu.ua
 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

   

Історична довідка

Наукова бібліотека РДГУ навчальний, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ університету.

1940 р. – початок  створення бібліотеки тодішнього Ровенського державного учительського інституту.

1953 р. – у зв’язку з перейменуванням  Ровенського державного учительського інституту в Ровенський державний педагогічний інститут, відповідно змінила свою назву і бібліотека.

1970-ті рр. - бібліотека віднесена до ІV-ї категорії.

1988 р. - бібліотеку було переведено з IV на III, вищу категорію (за успіхи, досягнуті в роботі).

1998 р. – отримала  назву як бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету після об’єднання двох вищих навчальних закладів м. Рівне: Рівненського державного педагогічного інституту та Рівненського державного інституту культури в єдиний Рівненський державний гуманітарний університет.

2004 р. - бібліотека РДГУ  переведена з ІІІ на ІІ вищу категорію.

2009 р. - за рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України та рішенням Вченої ради РДГУ бібліотеці був наданий статус наукової за успішні результати в науково-дослідницькій, науково-методичній та науково-видавничій діяльності.


Структура наукової бібліотеки РДГУ

Відділ комплектування та обліку фондів (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).
До складу входять:
    - сектор комплектування документів;
    - сектор обліку документів.

Відділ наукової обробки документів (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).
До складу входять:
    - сектор класифікації документів;
    - сектор каталогізації і організації каталогів.

Інформаційно-бібліографічний відділ (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).
До складу входять:
    - сектор інформаційно-бібліографічного обслуговування;
    - сектор наукової бібліографії та редакційно-видавничої роботи.

Відділ інформаційних технологій та підтримки автоматизованої комп’ютерної системи (навчальний корпус№5 РДГУ, вул. Пластова, 31).
До складу входять:
    - сектор автоматизованих комп’ютерних систем;
    - сектор електронних інформаційних ресурсів.

Відділ обслуговування.
До складу входять:
    - сектор абонементів:
          абонемент №1 (центральний) (навчальний корпус №2 РДГУ, вул. Пластова, 31);
          абонемент суспільної літератури (гуртожиток №4 РДГУ, вул. Пластова, 29);
          абонемент нотно-музичної літератури (навчальний корпус №3 РДГУ, вул. Хвильового, 7);
    - сектор читальних залів:
          читальний зал №1 (центральний) (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31);
          читальний зал №2 (періодичних видань) (гуртожиток №5 РДГУ, вул. Пластова, 41).

Філія бібліотеки (навчальний корпус №4 РДГУ, вул. Толстого, 3). До її складу входять:
    - абонемент №2;
    - читальний зал №3.

Сектор культурно-просвітницької роботи (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).

Сектор науково-методичної роботи (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).

Інформаційно-пошукові системи

Картковий довідково-пошуковий апарат

Каталоги:
 • генеральний абетковий каталог;
 • генеральний систематичний каталог;
 • абеткові та систематичні каталоги структурних підрозділів наукової бібліотеки;
 • каталог книг іноземними мовами (абетковий і систематичний);
 • каталог рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки (абетковий і систематичний);
 • каталог авторефератів дисертацій, які надходять до наукової бібліотеки (абетковий і систематичний).
Картотеки:
 • генеральна систематична картотека статей;
 • краєзнавча картотека;
 • картотека наукових праць викладачів РДГУ (абеткова і систематична);
 • картотека назв художніх творів (для книжкових і журнальних видань);
 • картотека рецензій художніх творів;
 • жанрові картотеки (картотека поезії, картотека драматичних творів);
 • тематична картотека сценаріїв культурно-просвітницьких заходів;
 • систематична картотека навчальних програм для вищих навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл;
 • систематична картотека навчально-методичних посібників для вищих навчальних закладів;
 • картотека серійних видань;
 • картотека електронних носіїв інформації (СD, DVD).
Електронний довідково-пошуковий апарат

Електронний каталог (ведеться з 2002 р. на нові надходження літератури)

 • До його складу входять книги, брошури, СD, DVD, журнальні статті та частини документів (статті із збірників). Ретроспективно до бази даних електронного каталогу внесено бібліографічні записи видань (з усіх галузей знань фонду наукової бібліотеки, виданих у 1995-2002 рр.).

Електронні бази даних

   Бібліографічні:

 • періодичні видання, які надходять до наукової бібліотеки;
 • видання іноземними мовами;
 • наукові праці викладачів РДГУ;
 • книгозабезпечення навчального процесу РДГУ (підручники, навчально-методичні посібники);
 • книгозабезпечення навчального процесу аспірантури РДГУ;
 • автореферати дисертацій, які отримує наукова бібліотека.

   Реферативні:

 • реферати статей із збірників наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти», «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку». (Див. на сайті наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua).
 

   Повнотекстові:

 • тексти бібліографічних, біобібліографічних покажчиків, інформаційно-методичних посібників, підготовлених до друку та виданих науковою бібліотекою РДГУ (Див. на сайті наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua);
 • online бібліотека навчальної літератури видавництва «Центр учбової літератури» («ЦУЛ») (Див. на сайті наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua);
 • законодавчі та нормативно-правові документи комп’ютерної інформаційно-пошукової системи «Консультант».

Інформаційні ресурси

Фонди

Загальний фонд (багатогалузевий). Нараховує понад півмільйона примірників друкованих видань та електронних джерел інформації, різноманітних за типовою та видовою ознакою:

 • навчальна та навчально-методична література (60%  від загальної кількості фонду);

 • енциклопедичні та довідкові видання (галузеві, статистичні, мовознавчі та ін.);

 • художня література (класика та сучасність);

 • атласи, альбоми, нотні видання;

 • рідкісні і цінні видання (книги, журнали, датовані до 1917 р. та ін.);

 • фонд літератури іноземними мовами (англійська, німецька, польська та ін.);

 • книги, брошури, збірники наукових праць викладачів (видані в РДГУ та за його межами);

 • українські та зарубіжні періодичні видання (щороку передплачується понад 200 назв газет і журналів);

 • бібліографічні, біобібліографічні покажчики, інформаційно-методичні посібники, видані науковою бібліотекою РДГУ;

 • дисертації, які захищені в РДГУ;автореферати дисертацій, які надходять до наукової бібліотеки РДГУ;

 • електронні видання (CD, DVD).


Сервіс та послуги користувачам

 • Бібліотечне обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших структурних підрозділах наукової бібліотеки;

 • .довідково-бібліографічне обслуговування користувачів (традиційне, електронне, віртуальне) на основі карткового та електронного довідково-пошукового апарату;.

 • створені та функціонують: «Центр психолого-педагогічної інформації наукової бібліотеки РДГУ», «Центр молодого дослідника наукової бібліотеки РДГУ», «Центр правової інформації наукової бібліотеки РДГУ». (Див. сайт наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua);.

 • інформаційні заходи на допомогу навчальному і науковому процесам («Дні інформації», «Дні кафедр», години цікавих повідомлень, бібліопанорами та ін.);

 • теоретичні, практичні заняття та інші форми заходів, спрямованих на формування основ інформаційної культури;.

 • бібліографічно-інформаційне обслуговування наукових  конференцій, нарад, семінарів, які організовує РДГУ (рекомендаційні покажчики літератури за темами наукових заходів, відкриті експозиції літератури тощо);.

 • індексування книг та статей викладачів університету за УДК;.

 • інформування користувачів за системами: «Вибіркове розповсюдження інформації» (ВРІ), «Диференційоване забезпечення керівництва» (ДЗК);.

 • організація культурно-просвітницьких заходів (літературні, тематичні вечори, усні журнали, презентації, виставки літератури та ін.  (Плани проведення заходів, їх анонси та інше - див. сайт наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua);.

 • методична допомога студентам, які проходять практику в науковій бібліотеці та пишуть кваліфікаційні роботи з досвіду  її діяльності.


Наукова діяльність

Основні напрямки:   

   Дослідницька:

 • робота в рамках довгострокового наукового проекту наукової бібліотеки «Історія Рівненського державного гуманітарного університету»;
 • участь у реалізації загальнодержавного наукового проекту «Україніка наукова»;
 • паспортизація фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки РДГУ.

  

   Аналітична:
 • здійснення соціологічних та моніторингових досліджень діяльності наукової бібліотеки РДГУ.
   Методична:
 • щорічна організація та проведення науковою бібліотекою РДГУ науково-практичних конференцій з питань бібліотечної, бібліографічної та інформаційної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів;
 • методична робота охоплює всі сторони діяльності наукової бібліотеки РДГУ. Її основні напрями:
 • аналітико-прогностична діяльність, методичний моніторинг;
 • інноваційна діяльність (вивчення та впровадження передового досвіду і новітніх інформаційних технологій);
 • консультаційно-методична допомога;
 • створення бібліотекою необхідної інструктивно-методичної документації;
 • підвищення кваліфікації, організація безперервної професійної освіти бібліотечних працівників.
   Видавнича:
 • підготовка та випуск різноманітних науково-допоміжних та рекомендаційних бібліографічних, біобібліографічних видань, інформаційно-методичних посібників та ін. Серед них:
 • серія «Академіки, доктори наук, професори РДГУ»;
 • серія «Діячі культури і мистецтв РДГУ»;
 • щорічники «Друковані праці РДГУ за … рік»;
 • щорічники «Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ … рік»;
 • серія «Інформаційно-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедр фондами наукової бібліотеки РДГУ»;
 • серія «Нові надходження літератури за галузями знань;
 • серія «Педагогічна інноватика»;
 • серія «Педагогічна»;
 • серія «Психологічна»;
 • серія «Культурологічна»;
 • тематичні бібліографічні покажчики, в т.ч. до міжнародних, Всеукраїнських наукових конференцій,  які організовує РДГУ.

Видання, підготовленні та виданні науковою бібліотеко РДГУ

(монографія,  науково-допоміжні бібліографічні, біобібліографічні посібники, рекомендовані бібліографічні покажчики, інформаційно-методичні посібники,
практичний посібник  (2015-2017 рр.))

 

   Повні тексти бібліографічних покажчиків, інформаційно-методичних посібників, рекомендаційних списків літератури, виданих науковою бібліотекою РДГУ у поточному році та в попередні роки, див. на сайт бібліотеки www.library.rshu.edu.ua

 

В рамках науково-дослідницького проекту «Історія РДГУ»:
«Друковані праці Рівненського державного гуманітарного університету»

 

Перегляд у форматі PDF

   Друковані праці Рівненського державного гуманітарного університету за 2013 рік : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, Н. В. Марчук О. В. Слобода]. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 319 с.

   У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, методичних посібників, електронних документів, статей з журналів та збірників, тез та доповідей конференцій тощо. Подаються також описи дисертацій та авторефератів.

   Покажчик призначений для широкого кола наукових, педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів, а також для працівників бібліотек.

 Серія «Академіки, доктори наук, професори РДГУ»

Перегляд у форматі PDF

   Литвиненко Світлана Анатоліївна : біобібліогр. покажч. /М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 76 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

   У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Литвиненко Світлани Анатоліївни, доктора педагогічних наук, професора кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету, зібрано та систематизовано відомості про її наукові та науково-педагогічні здобутки, що вийшли друком окремими виданнями, а також опубліковані у наукових збірниках та періодиці. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

   Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться питаннями педагогіки та психології.

Перегляд у форматі PDF

       Ямницький Вадим Маркович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 65 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

   Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ»висвітлює життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Вадима Марковича Ямницького – доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету. У покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянуто de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

    Покажчик адресовано психологам та науковим працівникам, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек та всім, хто цікавиться питаннями та проблемами психології.

 «РДГУ в персоналіях (Науковий літопис)»

 

   РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова,  Л. В. Ковальчук, Н. В. Марчук, О. В. Іванчук, Л. С. Кушка, С. М. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне : РДГУ, 2015. – 371 с. – (Наук. літопис ; Т. 2).

    У біобібліографічному посібнику зібрано та систематизовано відомості про творчий і науковий доробок вчених РДГУ, який нараховує понад 1600 друкованих праць, що вийшли окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках і періодиці. Наукові школи представлені окремими розділами. До посібника включено також літературу про наукову та громадську  діяльність науковців.

 

Перегляд у форматі PDF

   Наукові праці Ровенського державного педагогічного інституту (1953–1967) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; за ред. С. Н. Грипич ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 92 с.

   У науково-допоміжний покажчик включено бібліографічні описи наукових збірників, матеріалів наукових конференцій Ровенського державного педагогічного інституту (тепер – Рівненського державного гуманітарного університету) за період з 1953 по 1967 рр.

   Покажчик носить довідково-бібліографічний характер. Призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек, інформаційних служб та всіх, хто цікавиться історією розвитку науки Рівненського державного гуманітарного університету.

 

Перегляд у форматі PDF

   Наукові праці Рівненського державного гуманітарного університету ("Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти" 2008-2013 рр.) : наук.-допоміж. бібліограф. покажч. Ч. V / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [за ред. С. Н. Грипич ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, О. В. Іванчук, Л. С. Кушка]. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 430 с.

      У науково-допоміжний покажчик включено бібліографічні описи наукових статей, які були надруковані у збірниках наукових праць РДГУ "Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету", (випуски 40-50) та реферати до них трьома мовами (українською, російською та англійською). 

Публікації згруповані за розділами:

Ø Збірники наукових праць РДГУ „Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту”, (випуски 40-50);

Ø Наукові праці та реферати до них.

   Матеріал у покажчику розміщено за українською абеткою прізвищ авторів.    

   Допоміжний апарат складається : з авторського покажчика, покажчика персоналій та покажчика назв.

   Бібліографічний покажчик носить довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

 

Перегляд у форматі PDF

   Наукові праці Рівненського державного гуманітарного університету («Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» 2005-2008 рр.) : бібліогр. покажч. Ч. IV. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 96 с.

У покажчик включено бібліографічні описи наукових статей, які були надруковані у збірниках наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» (2005-2008 рр.; Випуски 31-39).

Публікації згруповані за двома розділами:

Ø  Збірники наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» (2005-2008 рр.; Випуски 31-39).

Ø  Наукові праці.

Описи статей розміщено в алфавітному порядку авторів. Склад авторів відображено в допоміжному авторському покажчику. Крім авторського, у покажчику є покажчик назв та персоналій.

Бібліографічний покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек.

 

Перегляд у форматі PDF

   Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015) : наук.-допом. бібліогр. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, Л. В. Ковальчук, Л. С. Кушка ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне : РДГУ, 2015. – 400 с. – (75-річчю РДГУ присвячується).

    У науково-допоміжному бібліографічному посібнику «Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015)» зібрано та систематизовано бібліографічні відомості, відображені на сторінках друкованих видань про основні періоди становлення, розвитку та діяльності Рівненського державного гуманітарного університету – центру вищої гуманітарної освіти, науки, мистецтва та культури.

   Бібліографічний посібник адресовано широкому колу науковців, педагогів, студентів, працівників бібліотек, всім, кого цікавить історія та сьогодення першого вищого навчального закладу Рівненщини – Рівненського державного гуманітарного університету). 

 

   Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету (1940-2015) : монографія / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне, 2015. – 471 с. – (до 75-річчя заснування).

   Колективна монографія приурочена до 75-річчя заснування наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вона написана за архівними матеріалами, документами бібліотеки, спогадами. Зібрані матеріали сформовано у розділи відповідно до структури бібліотеки. Зміст видання висвітлює широкий спектр діяльності наукової бібліотеки РДГУ, історію її формування та розвитку.

Навчальний посібник

   Грипич С. Н.

   Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне : О. Зень, 2017. – 366 с.

   У навчальному посібнику розкрито сутність і теорію інформаційної культури та практичний досвід її формування в бібліотеках вищих навчальних закладів. В ньому подаються відомості про карткові та електронні інформаційно-пошукові системи, алгоритми пошуку та аналітичне опрацювання джерел інформації; розглядається коло проблем, пов’язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності студентів та молодих науковців, а також містяться рекомендації щодо оформлення результатів наукової діяльності. Посібник висвітлює досвід роботи наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету, її інформаційні ресурси та сервісні технології.

   Видання розраховане на широке коло студентів, аспірантів, молодих науковців та всіх, хто цікавиться питанням формування інформаційної культури в бібліотеках вищих навчальних закладів.

Тематичні покажчики

Серія «Педагогічна інноватика»


 

Перегляд у форматі PDF

   Використання інформаційних технологій у сучасному виховному процесі : реком. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2016. –38 с. – (Серія «Педагогічна інноватика»)

   У рекомендаційний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікації із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ протягом 2007–2016 рр. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Анотування документів здійснено частково.

   Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями впровадження інформаційних технологій у сучасний виховний процес.

 

Перегляд у форматі PDF

 

    Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні : реком. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 36 с. – (Серія «Педагогічна інноватика»).

   У рекомендаційний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікації із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ за останні десять років. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Окремі бібліографічні записи анотовані. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

   Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями впровадження інноваційних технологій в освітньо-виховний процес.

Серія «Психологічна»

 

Перегляд у форматі PDF

 

    Психологічні аспекти вікової генези особистості : пошук, інновації, ресурс : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2016. – 86 с. – (Серія «Психологічна»).

   Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи книг, публікацій із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ за останні десять років. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Окремі бібліографічні записи анотовані. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

   Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями вікової генези особистості.

 

Перегляд у форматі PDF

   Менеджмент як наука і мистецтво управління : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Братащук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 85 с.

   До науково-допоміжного покажчика увійшла бібліографічна інформація про книги, статті з журналів та наукових збірників з 2011 по червень 2016 рр. Матеріал систематизований за тематичними розділами, в межах розділів – в абетковому порядку. Покажчик адресований викладачам і студентам, які вчаться за напрямами підготовки «Менеджмент» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 

Перегляд у форматі PDF

    Видання іноземними мовами. Неадаптовані видання : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : НБ РДГУ, 2015. – 88 с.

   Бібліографічний покажчик містить відомості про друковані видання іноземними мовами, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки РДГУ. Матеріали в покажчику систематизовані за основними розділами (за таблицями ББК), а в межах розділів – за абетковим порядком авторів і назв. Бібліографічні описи подані мовою оригіналу (англійською, німецькою, французькою, польською, чеською мовами) та відповідають вимогам діючого ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис.

   Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бібліографічний покажчик буде корисним науковим працівникам, аспірантам, викладачам, студентам та всім бажаючим поглибити свої знання іноземних мов.

 

 

Перегляд у форматі PDF

   Він був великим українцем: (до 90-річчя від дня народження Бориса Ільковича Степанишина) : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 90 с.

   У біобібліографічному покажчику, присвяченому українському педагогу, літературознавцю, громадському діячу, кандидату педагогічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Степанишину Борису Ільковичу зібрано та систематизовано відомості про його друковані праці, творчий і науковий доробок якого виданий окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках і періодичних виданнях. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці Б. І. Степанишина. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

   Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться життям, науковою та громадською діяльністю Б. І. Степанишина.

«Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ»

   Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ. 2017 рік : поточний покажч. / уклад.: А. А. Кузнецова, С. М. Поліщук. – Рівне : НБ РДГУ, 2016. – 18 с.

   Матеріали у покажчику систематизовано за розділами: „Газети”, „Журнали”, „Місцева періодика”. В межах розділів „Газети”, „Журнали”  виділені підрозділи: „Українські”, „Зарубіжні”, а у розділі  „Місцева періодика” - підрозділи  „Газети”, „Журнали”. У кожному розділі назви видань подаються в алфавітному порядку. Назви іноземною мовою подаються мовою оригіналу.

   В покажчику вказується періодичність виходу газет і журналів, та підрозділи університету, в яких вони знаходяться.

   Покажчик призначений для науковців, викладачів, студентів, працівників закладів та установ освіти і культури, а також усіх, хто цікавиться періодичною пресою.

Практичний посібник

border: 1px solid #55c5e9;

Перегляд у форматі PDF

   Карткові пошукові системи на допомогу самостійній роботі користувачів : практ. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, Н. Б. Коломієць, М. Р. Супрунець та ін. – 2-ге вид., випр. та допов. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 21 с.

   Мета та завдання практичного посібника, створеного працівниками наукової бібліотеки РДГУ, надати інформацію про карткові пошукові системи, які розкривають фонд книгозбірні.

   Посібник носить довідково-інформаційний характер. Призначений для широкого кола читачів наукової бібліотеки РДГУ.

Серія «Електронна бібліотека»

Перегляд у форматі PDF

 

    Марія Монтессорі (1870-1952): біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2016. – 38 с. – (Серія «Електронна бібліотека»; блок «Класики педагогіки»).

   Біобібліографічний покажчик вміщує описи документальних джерел із фондів наукової бібліотеки РДГУ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці «Марія Монтессорі - видатний італійський педагог» в рамках діяльності Центру психолого-педагогічної інформації наукової бібліотеки РДГУ.

 

Перегляд у форматі PDF

    Самостійна навчальна діяльність студентів : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2016. – 44 с. – (Серія «Електронна бібліотека»).

    Бібліографічний покажчик охоплює документальні джерела з фондів наукової бібліотеки РДГУ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці «Самостійна навчальна діяльність студентів» у рамках діяльності «Центру психолого-педагогічної інформації наукової бібліотеки РДГУ» та «Центру молодого дослідника наукової бібліотеки РДГУ».

 

  Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету реалізує ваше право на інформацію [Відеофільм] / над фільмом працювали: С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк, М. Т. Себестьянович та ін. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – (Серія «Електронна бібліотека»). 

 

 Перейти на сайт Наукової бібліотеки РДГУ >>>

      

 

Back to top